Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Kết quả chấm phúc khảo Hội đồng Tin học đợt 5 năm 2016
Kết quả chấm phúc khảo Hội đồng Tin học đợt 5 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo kết quả chấm phúc khảo và kết quả tổng hợp thi Hội đồng Tin học đợt 5 năm 2016, ngày thi 10/09/2016.

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tin học cho sinh viên trường ĐHNL đợt 6 năm 2016
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tin học cho sinh viên trường ĐHNL đợt 6 năm 2016

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tin học cho sinh viên trường ĐHNL đợt 6 năm 2016 như sau:

Kết quả thi Tin học đợt 5 năm 2016
Kết quả thi Tin học đợt 5 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Tin học đợt 5 năm 2016, ngày thi 10/09/2016.

Danh sách thí sinh dự thi Tin học đợt 5 năm 2016
Danh sách thí sinh dự thi Tin học đợt 5 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng thông báo danh sách thí sinh dự thi Tin học trình đợt 5 năm 2016, ngày thi 10 tháng 09 năm 2016.

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tin học cho sinh viên trường ĐHNL học kỳ I năm học 2016- 2017
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tin học cho sinh viên trường ĐHNL học kỳ I năm học 2016- 2017

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tin học cho sinh viên trường ĐHNL học kỳ I năm học 2016- 2017 như sau:

Kết quả chấm phúc khảo Hội đồng Tin học đợt 4 năm 2016
Kết quả chấm phúc khảo Hội đồng Tin học đợt 4 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo kết quả chấm phúc khảo và kết quả tổng hợp thi Hội đồng Tin học đợt 4 năm 2016, ngày thi 03,04/06/2016.

Kết quả thi Tin học đợt 4 năm 2016
Kết quả thi Tin học đợt 4 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Tin học đợt 4 năm 2016, ngày thi 10,11/06/2016.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 4 năm 2016
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 4 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 4 năm 2016, ngày thi 3,4 tháng 06 năm 2016.

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tin học cho sinh viên đợt 4 năm 2016
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tin học cho sinh viên đợt 4 năm 2016

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tin học cho sinh viên trường ĐHNL đợt 4 năm 2016

Thông báo Thay đổi nơi trả chứng chỉ Ngoại ngữ Tin học chuẩn đầu ra trường ĐHNL
Thông báo Thay đổi nơi trả chứng chỉ Ngoại ngữ Tin học chuẩn đầu ra trường ĐHNL

Hiện nay Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học đã bàn giao toàn bộ số chứng chỉ Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tồn đọng từ các hội đồng thi của sinh viên cho phòng Công tác Học sinh sinh viên.

Danh sách cán bộ viên chức, cán bộ giảng dạy đạt chuẩn Ngoại ngữ tin học quý I/2016
Danh sách cán bộ viên chức, cán bộ giảng dạy đạt chuẩn Ngoại ngữ tin học quý I/2016

Danh sách cán bộ viên chức, cán bộ giảng dạy trong độ tuổi đạt chuẩn Ngoại ngữ tin học quý I/2016

Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 3 năm 2016
Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 3 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo kết quả chấm phúc khảo và kết quả tổng hợp thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016, ngày thi 10/04/2016.

Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016
Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016, ngày thi 10/04/2016.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 3 năm 2016
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 3 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 3 năm 2016, ngày thi 10 tháng 04 năm 2016.

Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 2 năm 2016
Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 2 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo và kết quả tổng hợp thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016, ngày thi 06/03/2016.

Web các đơn vị
phải
TS
Đang online 807
Hôm nay 1482
Hôm qua 28015
Tuần này 48056
Tuần trước 130274
Tháng này 2006817
Tháng trước 2804053
Tất cả 30482781

Lượt truy cập: 30482781

Đang online: 807

Ngày hôm qua: 28015

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ