Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tin học cho sinh viên đợt 4 năm 2016
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tin học cho sinh viên đợt 4 năm 2016

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tin học cho sinh viên trường ĐHNL đợt 4 năm 2016

Thông báo Thay đổi nơi trả chứng chỉ Ngoại ngữ Tin học chuẩn đầu ra trường ĐHNL
Thông báo Thay đổi nơi trả chứng chỉ Ngoại ngữ Tin học chuẩn đầu ra trường ĐHNL

Hiện nay Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học đã bàn giao toàn bộ số chứng chỉ Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tồn đọng từ các hội đồng thi của sinh viên cho phòng Công tác Học sinh sinh viên.

Danh sách cán bộ viên chức, cán bộ giảng dạy đạt chuẩn Ngoại ngữ tin học quý I/2016
Danh sách cán bộ viên chức, cán bộ giảng dạy đạt chuẩn Ngoại ngữ tin học quý I/2016

Danh sách cán bộ viên chức, cán bộ giảng dạy trong độ tuổi đạt chuẩn Ngoại ngữ tin học quý I/2016

Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 3 năm 2016
Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 3 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo kết quả chấm phúc khảo và kết quả tổng hợp thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016, ngày thi 10/04/2016.

Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016
Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016, ngày thi 10/04/2016.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 3 năm 2016
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 3 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 3 năm 2016, ngày thi 10 tháng 04 năm 2016.

Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 2 năm 2016
Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 2 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo và kết quả tổng hợp thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016, ngày thi 06/03/2016.

Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016
Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016, ngày thi 06/03/2016.

Công nhận kết quả thi tin học và ngoại ngữ cho sinh viên tham gia đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2015
Công nhận kết quả thi tin học và ngoại ngữ cho sinh viên tham gia đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2015

Nhà trường thông báo hoàn thiện hồ sơ Công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ cho những sinh viên tham gia đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2015. Kế hoạch cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tin học cho sinh viên trường ĐHNL học kỳ II năm học 2015- 2016
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tin học cho sinh viên trường ĐHNL học kỳ II năm học 2015- 2016

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tin học cho sinh viên trường ĐHNL học kỳ II năm học 2015- 2016 như sau:

Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 1 năm 2016
Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 1 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo và kết quả tổng hợp thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2016, ngày thi 23/01/2016.

Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2016
Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2016, ngày thi 23/01/2016.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 1 năm 2016
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 1 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 1 năm 2016, ngày thi 23 tháng 01 năm 2016.

Chốt danh sách thí sinh đăng ký dự thi chuẩn đầu ra tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 1 năm 2016
Chốt danh sách thí sinh đăng ký dự thi chuẩn đầu ra tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 1 năm 2016

Thực hiện kế hoạch tháng 01 năm 2016, từ ngày 13-15 tháng 01 năm 2016 Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học - Trường ĐHNL tiến hành thu hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 01 năm 2016, ngày thi 23/01/0216.

Thông báo trả chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra đợt tháng11,12 năm 2015
Thông báo trả chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra đợt tháng11,12 năm 2015

Hiện nay Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học trường ĐHNL đã nhận được chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra của các thí sinh đã HOÀN THÀNH 02 PHẦN THI tính đến ngày 06 tháng 12 năm 2015.

Web các đơn vị
TS
Đang online 2992
Hôm nay 8061
Hôm qua 15834
Tuần này 73017
Tuần trước 162931
Tháng này 2930207
Tháng trước 3024524
Tất cả 34248309

Lượt truy cập: 34248327

Đang online: 3005

Ngày hôm qua: 15834

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ