Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016
Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016, ngày thi 10/04/2016.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 3 năm 2016
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 3 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 3 năm 2016, ngày thi 10 tháng 04 năm 2016.

Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 2 năm 2016
Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 2 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo và kết quả tổng hợp thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016, ngày thi 06/03/2016.

Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016
Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016, ngày thi 06/03/2016.

Công nhận kết quả thi tin học và ngoại ngữ cho sinh viên tham gia đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2015
Công nhận kết quả thi tin học và ngoại ngữ cho sinh viên tham gia đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2015

Nhà trường thông báo hoàn thiện hồ sơ Công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ cho những sinh viên tham gia đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2015. Kế hoạch cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tin học cho sinh viên trường ĐHNL học kỳ II năm học 2015- 2016
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tin học cho sinh viên trường ĐHNL học kỳ II năm học 2015- 2016

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tin học cho sinh viên trường ĐHNL học kỳ II năm học 2015- 2016 như sau:

Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 1 năm 2016
Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 1 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo và kết quả tổng hợp thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2016, ngày thi 23/01/2016.

Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2016
Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2016, ngày thi 23/01/2016.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 1 năm 2016
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 1 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 1 năm 2016, ngày thi 23 tháng 01 năm 2016.

Chốt danh sách thí sinh đăng ký dự thi chuẩn đầu ra tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 1 năm 2016
Chốt danh sách thí sinh đăng ký dự thi chuẩn đầu ra tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 1 năm 2016

Thực hiện kế hoạch tháng 01 năm 2016, từ ngày 13-15 tháng 01 năm 2016 Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học - Trường ĐHNL tiến hành thu hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 01 năm 2016, ngày thi 23/01/0216.

Thông báo trả chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra đợt tháng11,12 năm 2015
Thông báo trả chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra đợt tháng11,12 năm 2015

Hiện nay Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học trường ĐHNL đã nhận được chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra của các thí sinh đã HOÀN THÀNH 02 PHẦN THI tính đến ngày 06 tháng 12 năm 2015.

Danh sách thí sinh bảo lưu một phần thi Chuẩn đầu ra Tin học tính đến ngày 6/12/2015
Danh sách thí sinh bảo lưu một phần thi Chuẩn đầu ra Tin học tính đến ngày 6/12/2015

Văn phòng đề án thông báo Danh sách thí sinh bảo lưu một phần thi Chuẩn đầu ra Tin học tính đến ngày 6/12/2015

Thông báo tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học  cho Sinh viên đợt 1 năm 2016
Thông báo tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học cho Sinh viên đợt 1 năm 2016

Trường ĐHNL Thái Nguyên thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B đợt 1 năm 2016 như sau:

Thay đổi công nhận kết quả thi và  hủy kết quả bảo lưu đối với  những trường hợp đã có điểm bảo lưu
Thay đổi công nhận kết quả thi và hủy kết quả bảo lưu đối với những trường hợp đã có điểm bảo lưu

Căn cứ quyết định số 1753/QĐ-ĐHNL-NNTH ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm về việc Ban hành Quy chế tổ chức thi và công nhận kết quả thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 tại trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên;

Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 8 năm 2015
Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 8 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo và kết quả tổng hợp thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 8 năm 2015, ngày thi 6/12/2015.

Web các đơn vị
phải
TS
Đang online 356
Hôm nay 1416
Hôm qua 12605
Tuần này 14021
Tuần trước 84381
Tháng này 2833207
Tháng trước 2971714
Tất cả 33168018

Lượt truy cập: 33168018

Đang online: 356

Ngày hôm qua: 12605

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ