Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 15/09/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 15/09/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường Đại học Nông lâm thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 08-09/09/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 08-09/09/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường Đại học Nông lâm thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 31/08/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 31/08/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 23-26/08/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 23-26/08/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 17-19/08/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 17-19/08/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 11,12/08/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 11,12/08/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 04,05/08/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 04,05/08/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 28/07/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 28/07/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21/07/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21/07/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 14,15/07/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 14,15/07/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 07-08/07/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 07-08/07/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 30/06/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 30/06/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 30/06/2018 như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21-24/06/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21-24/06/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21-24/06/2018 như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 15-17/06/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 15-17/06/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 15-17/06/2018 như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 09,10/06/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 09,10/06/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 09,10/06/2018 như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 02,03/06/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 02,03/06/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 02,03/06/2018 như sau:

Web các đơn vị
phải
Đang online 1516
Hôm nay 18905
Hôm qua 12523
Tuần này 103341
Tuần trước 83271
Tháng này 2500952
Tháng trước 2520678
Tất cả 28565971

Lượt truy cập: 28566009

Đang online: 1549

Ngày hôm qua: 12523

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ