Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 28/07/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 28/07/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21/07/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21/07/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 14,15/07/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 14,15/07/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 07-08/07/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 07-08/07/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 30/06/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 30/06/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 30/06/2018 như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21-24/06/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21-24/06/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21-24/06/2018 như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 15-17/06/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 15-17/06/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 15-17/06/2018 như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 09,10/06/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 09,10/06/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 09,10/06/2018 như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 02,03/06/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 02,03/06/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 02,03/06/2018 như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 26/05/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 26/05/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 26/05/2018 như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 19,20/05/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 19,20/05/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 19,20/05/2018 như sau:

Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 12,13/05/2018
Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 12,13/05/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 12,13/05/2018 như sau:

Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 28/04/2018
Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 28/04/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 28/04/2018 như sau:

Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21,22/04/2018
Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21,22/04/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21,22/04/2018 như sau:

Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 14/04/2018
Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 14/04/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 14/04/2018 như sau:

Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 07-09/04/2018
Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 07-09/04/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 07-09/04/2018 như sau:

Web các đơn vị
phải
Đang online 7282
Hôm nay 10647
Hôm qua 9431
Tuần này 29045
Tuần trước 84654
Tháng này 2266939
Tháng trước 2546208
Tất cả 27582202

Lượt truy cập: 27582204

Đang online: 7284

Ngày hôm qua: 9431

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ