Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 28/04/2018
Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 28/04/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 28/04/2018 như sau:

Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21,22/04/2018
Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21,22/04/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21,22/04/2018 như sau:

Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 14/04/2018
Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 14/04/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 14/04/2018 như sau:

Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 07-09/04/2018
Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 07-09/04/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 07-09/04/2018 như sau:

Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 03,04/04/2018
Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 03,04/04/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 03,04/04/2018 như sau:

Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 31/03 & 01/04/2018
Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 31/03 & 01/04/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 31/03 & 01/04/2018 như sau:

Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 24,25/03/2018
Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 24,25/03/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 24,25/03/2018 như sau:

Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 17,18/03/2018
Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 17,18/03/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 17,18/03/2018 như sau:

Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 10,11/03/2018
Tổng hợp kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 10,11/03/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 10,11/03/2018 như sau:

Web các đơn vị
phải
Đang online 10031
Hôm nay 6929
Hôm qua 14695
Tuần này 79474
Tuần trước 93091
Tháng này 2565733
Tháng trước 2613924
Tất cả 26556497

Lượt truy cập: 26556514

Đang online: 10043

Ngày hôm qua: 14695

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ