Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 15/09/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 15/09/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường Đại học Nông lâm thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 08-09/09/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 08-09/09/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường Đại học Nông lâm thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 31/08/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 31/08/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 23-26/08/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 23-26/08/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 17-19/08/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 17-19/08/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 11,12/08/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 11,12/08/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 04,05/08/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 04,05/08/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 28/07/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 28/07/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21/07/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21/07/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 14,15/07/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 14,15/07/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 07-08/07/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 07-08/07/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 30/06/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 30/06/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 30/06/2018 như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21-24/06/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21-24/06/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 21-24/06/2018 như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 15-17/06/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 15-17/06/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 15-17/06/2018 như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 09,10/06/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 09,10/06/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 09,10/06/2018 như sau:

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 02,03/06/2018
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 02,03/06/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường ĐHNL thông báo kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản Hội đồng thi ngày 02,03/06/2018 như sau:

Web các đơn vị
phải
Đang online 3186
Hôm nay 7836
Hôm qua 13333
Tuần này 79749
Tuần trước 83271
Tháng này 2477360
Tháng trước 2520678
Tất cả 28542379

Lượt truy cập: 28542472

Đang online: 3240

Ngày hôm qua: 13333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ