Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Kết quả thi tiếng Anh đợt 5 năm 2016
Kết quả thi tiếng Anh đợt 5 năm 2016

Căn cứ vào kết quả chấm thi, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường Đại học Nông lâm thông báo kết quả thi tiếng Anh đợt 5 năm 2016.

Danh sách thí sinh dự thi tiếng Anh đợt 5 năm 2016
Danh sách thí sinh dự thi tiếng Anh đợt 5 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng thông báo danh sách thí sinh dự thi tiếng Anh đợt 5 năm 2016, ngày thi 27 tháng 08 năm 2016.

Thông báo lịch thi tiếng Anh đợt 5 năm 2016
Thông báo lịch thi tiếng Anh đợt 5 năm 2016

Thông báo lịch thi chi tiết tiếng Anh đợt 5 ngày 27/8/2016.

Danh sách sinh viên chuyển lệ phí cấp chứng chỉ tiếng Anh tại bộ phận tài vụ
Danh sách sinh viên chuyển lệ phí cấp chứng chỉ tiếng Anh tại bộ phận tài vụ

Sau khi rà soát danh sách sinh viên chưa nộp lệ phí cấp chứng chỉ tiếng Anh các hội đồng thi đợt thi 2,3,4 năm 2016. Trung tâm Ngoại ngữ tin học Ứng dụng đã chuyển nộp lệ phí cấp chứng chỉ tiếng Anh của những sinh viên đã nộp tại trung tâm NNTH Ứng dụng (lần 1).

Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh đợt 4 năm 2016
Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh đợt 4 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng trường ĐHNL thông báo kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh đợt 4 năm 2016, ngày thi 10,11/6/2016.

Kết quả thi tiếng Anh đợt 4 năm 2016
Kết quả thi tiếng Anh đợt 4 năm 2016

Căn cứ vào kết quả chấm thi, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường Đại học Nông lâm thông báo kết quả thi tiếng Anh đợt 4 năm 2016.

Danh sách thí sinh dự thi tiếng Anh đợt 4 năm 2016
Danh sách thí sinh dự thi tiếng Anh đợt 4 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng thông báo danh sách thí sinh dự thi tiếng Anh đợt 4 năm 2016, ngày thi 10,11 tháng 06 năm 2016.

Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016
Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng trường ĐHNL thông báo kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016.

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016
Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016

Căn cứ vào kết quả chấm thi, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tiếng anh chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 3 năm 2016
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 3 năm 2016

Trung tân Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 3 năm 2016, ngày thi 22 tháng 04 năm 2016.

Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016
Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng trường ĐHNL thông báo kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016.

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016
Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016

Căn cứ vào kết quả chấm thi, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tiếng anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 2 năm 2016
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 2 năm 2016

Trung tân Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 2 năm 2016, ngày thi 12 tháng 03 năm 2016.

Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 tháng 01 Trường ĐHNL năm 2016
Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 tháng 01 Trường ĐHNL năm 2016

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 tháng 01 năm 2016.

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 tháng 1 năm 2016
Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 tháng 1 năm 2016

Căn cứ vào kết quả chấm thi, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tiếng anh chuẩn đầu ra đợt 1 tháng 1 năm 2016.

Thông báo trả chứng chỉ Ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt tháng 11 năm 2015
Thông báo trả chứng chỉ Ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt tháng 11 năm 2015

Hiện nay Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học trường ĐHNL đã nhận được chứng chỉ Ngoại ngữ học chuẩn đầu ra của các thí sinh tính đến ngày 8 tháng 11 năm 2015.

Web các đơn vị
TS
Đang online 721
Hôm nay 8491
Hôm qua 17999
Tuần này 87822
Tuần trước 99978
Tháng này 3219920
Tháng trước 0
Tất cả 36386569

Lượt truy cập: 36386569

Đang online: 721

Ngày hôm qua: 17999

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ