Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 7 tháng 12 Trường ĐHNL năm 2015
Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 7 tháng 12 Trường ĐHNL năm 2015

Căn cứ vào kết quả chấm thi, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tiếng anh chuẩn đầu ra đợt 7 tháng 12 Trường ĐHNL năm 2015.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 7 năm 2015
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 7 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 7 năm 2015, ngày thi 04-05 tháng 12 năm 2015.

Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 6 tháng 11 Trường ĐHNL năm 2015
Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 6 tháng 11 Trường ĐHNL năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 6 tháng 11 năm 2015

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 6 tháng 11 Trường ĐHNL năm 2015
Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 6 tháng 11 Trường ĐHNL năm 2015

Căn cứ vào kết quả chấm thi, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tiếng anh chuẩn đầu ra đợt 6 tháng 11 Trường ĐHNL năm 2015.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 6 năm 2015
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 6 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 6 năm 2015, ngày thi 06-08 tháng 11 năm 2015.

Kết quả thẩm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra A2 đợt tháng 9/2015
Kết quả thẩm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra A2 đợt tháng 9/2015

VPĐA NNTH thông báo Kết quả thẩm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra A2 đợt tháng 9/2015

Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 5 tháng 9 Trường ĐHNL năm 2015
Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 5 tháng 9 Trường ĐHNL năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo ngày 19 tháng 10 năm 2015, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 5 tháng 9 Trường ĐHNL năm 2015

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho Sinh viên đợt 6 tháng 11 năm 2015
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho Sinh viên đợt 6 tháng 11 năm 2015

VPĐA thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ A2, B1 theo khung tham chiếu Châu Âu cho đối tượng là sinh viên có nhu cầu thi (ưu tiên SV K43,44) đợt 6 năm 2015 như sau:

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 5 tháng 9 Trường ĐHNL năm 2015
Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 5 tháng 9 Trường ĐHNL năm 2015

Căn cứ vào kết quả chấm thi đợt 5 tháng 9 năm 2015, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tiếng anh chuẩn đầu ra đợt 5 tháng 9 Trường ĐHNL năm 2015.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 5 năm 2015
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 5 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 5 năm 2015, ngày thi 18 - 20 tháng 9 năm 2015.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 5 năm 2015
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 5 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 5 năm 2015, ngày thi 18 - 20 tháng 9 năm 2015.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 5 năm 2015
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 5 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 5 năm 2015, ngày thi 18 - 20 tháng 9 năm 2015.

Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 4 tháng 8 Trường ĐHNL năm 2015
Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 4 tháng 8 Trường ĐHNL năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo ngày 31 tháng 08 năm 2015, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 4 tháng 8 Trường ĐHNL năm 2015

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 4 tháng 8 Trường ĐHNL năm 2015
Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 4 tháng 8 Trường ĐHNL năm 2015

Căn cứ vào kết quả chấm thi đợt 4 tháng 8 năm 2015, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tiếng anh chuẩn đầu ra đợt 4 tháng 8 Trường ĐHNL năm 2015.

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho Sinh viên đợt 5 năm 2015
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho Sinh viên đợt 5 năm 2015

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Ban chỉ đạo đề án gửi kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ A2, B1theo khung tham chiếu Châu Âu cho đối tượng là sinh viên có nhu cầu thi (ưu tiên SV K43) đợt 5 năm 2015 như sau:

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 4 năm 2015
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 4 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 4 năm 2015, ngày thi 22 - 24 tháng 8 năm 2015.

Web các đơn vị
TS
Đang online 3971
Hôm nay 2154
Hôm qua 18881
Tuần này 34360
Tuần trước 93422
Tháng này 2707496
Tháng trước 3167202
Tất cả 35534144

Lượt truy cập: 35534196

Đang online: 4000

Ngày hôm qua: 18881

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ