Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 29/05/2017
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 29/05/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 29/05/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 20/05/2017
Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 20/05/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách chi ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 20/05/2017

Thông báo điểm thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017
Thông báo điểm thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo điểm thi TOEFL-ITP/TOEIC đợt thi ngày 10/05/2017

Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 20/05/2017
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 20/05/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 20/05/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017
Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách chi ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017

Điểm thi TOEFL-ITP/TOEIC đợt thi ngày 28/04/2017
Điểm thi TOEFL-ITP/TOEIC đợt thi ngày 28/04/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo Điểm thi TOEFL-ITP/TOEIC đợt thi ngày 28/04/2017

Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 17/04/2017
Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 17/04/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 17/04/2017

Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 28/04/2017
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 28/04/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 28/04/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 17/04/2017
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 17/04/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 17/04/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 31/03/2017
Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 31/03/2017

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 31/03/2017

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 17/03/2017
Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 17/03/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 17/03/2017.

Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 31/03/2017
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 31/03/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 31/03/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 17/03/2017
Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 17/03/2017

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 17/03/2017

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 03/03/2017
Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 03/03/2017

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 03/03/2017

Web các đơn vị
phải
Đang online 12564
Hôm nay 20124
Hôm qua 21591
Tuần này 57763
Tuần trước 94304
Tháng này 2094179
Tháng trước 2074354
Tất cả 20480992

Lượt truy cập: 20481146

Đang online: 12690

Ngày hôm qua: 21591

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ