Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Kết quả thi TOEIC, TOEFL ITP ngày 10/06/2017 - Hội đông thi trường ĐH Nông Lâm
Kết quả thi TOEIC, TOEFL ITP ngày 10/06/2017 - Hội đông thi trường ĐH Nông Lâm

Trường Đại học Nông lâm thông báo điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/06/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 17/06/2017
Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 17/06/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 17/06/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017
Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách chi ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017

Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày  29/05/2017
Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 29/05/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách chi ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 29/05/2017

Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Thông báo điểm thi TOEFL-ITP ngày 20/05/2017
Thông báo điểm thi TOEFL-ITP ngày 20/05/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 20/05/2017

Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 29/05/2017
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 29/05/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 29/05/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 20/05/2017
Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 20/05/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách chi ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 20/05/2017

Thông báo điểm thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017
Thông báo điểm thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo điểm thi TOEFL-ITP/TOEIC đợt thi ngày 10/05/2017

Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 20/05/2017
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 20/05/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 20/05/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017
Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách chi ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017

Điểm thi TOEFL-ITP/TOEIC đợt thi ngày 28/04/2017
Điểm thi TOEFL-ITP/TOEIC đợt thi ngày 28/04/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo Điểm thi TOEFL-ITP/TOEIC đợt thi ngày 28/04/2017

Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 17/04/2017
Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 17/04/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 17/04/2017

Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 28/04/2017
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 28/04/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 28/04/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Web các đơn vị
phải
Đang online 3555
Hôm nay 15312
Hôm qua 61929
Tuần này 128762
Tuần trước 122127
Tháng này 2082566
Tháng trước 2233685
Tất cả 21065154

Lượt truy cập: 21065183

Đang online: 3576

Ngày hôm qua: 61929

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ