Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
tt
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 17/03/2017
Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 17/03/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 17/03/2017.

Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 31/03/2017
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 31/03/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 31/03/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 17/03/2017
Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 17/03/2017

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 17/03/2017

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 03/03/2017
Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 03/03/2017

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 03/03/2017

Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 03/03/2017
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 03/03/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 03/03/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 15/01/2017
Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 15/01/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 15/01/2017.

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 15/01/2017
Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 15/01/2017

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 15/01/2017

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 15/01/2017
Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 15/01/2017

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 15/01/2017

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 05/01/2017
Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 05/01/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 05/01/2017.

Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/1/2017
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/1/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/1/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 27/12/2016
Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 27/12/2016

Trường Đại học Nông lâm thông báo Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 27/12/2016.

Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 5/1/2017
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 5/1/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 5/1/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 19/12/2016
Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 19/12/2016

Trường Đại học Nông lâm thông báo Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 19/12/2016.

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 27/12/2016
Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 27/12/2016

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 27/12/2016

Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 27/12/2016
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 27/12/2016

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 27/12/2016 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Web các đơn vị
Đang online 5882
Hôm nay 15975
Hôm qua 17870
Tuần này 50783
Tuần trước 147335
Tháng này 1879217
Tháng trước 1355339
Tất cả 19659496

Lượt truy cập: 19659514

Đang online: 5893

Ngày hôm qua: 17870

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ