Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Kết quả thi TOEIC, TOEFL ITP ngày 15/07/2017 - Hội đông thi trường ĐH Nông Lâm
Kết quả thi TOEIC, TOEFL ITP ngày 15/07/2017 - Hội đông thi trường ĐH Nông Lâm

Trường Đại học Nông lâm thông báo điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 15/07/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 30/07/2017
Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 30/07/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 30/07/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/07/2017
Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/07/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách chi ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/07/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/07/2017
Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/07/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/07/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Kết quả thi TOEIC, TOEFL ITP ngày 10/06/2017 - Hội đông thi trường ĐH Nông Lâm
Kết quả thi TOEIC, TOEFL ITP ngày 10/06/2017 - Hội đông thi trường ĐH Nông Lâm

Trường Đại học Nông lâm thông báo điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/06/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 17/06/2017
Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 17/06/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 17/06/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017
Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách chi ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017

Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày  29/05/2017
Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 29/05/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách chi ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 29/05/2017

Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Thông báo điểm thi TOEFL-ITP ngày 20/05/2017
Thông báo điểm thi TOEFL-ITP ngày 20/05/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 20/05/2017

Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 29/05/2017
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 29/05/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 29/05/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 20/05/2017
Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 20/05/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách chi ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 20/05/2017

Thông báo điểm thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017
Thông báo điểm thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo điểm thi TOEFL-ITP/TOEIC đợt thi ngày 10/05/2017

Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 20/05/2017
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 20/05/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 20/05/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017
Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách chi ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017

Web các đơn vị
phải
Đang online 51196
Hôm nay 60030
Hôm qua 16251
Tuần này 150259
Tuần trước 101438
Tháng này 2072795
Tháng trước 2226471
Tất cả 21587978

Lượt truy cập: 21588058

Đang online: 51260

Ngày hôm qua: 16251

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ