Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 30/09/2017
Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 30/09/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 30/09/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Kết quả thi TOEFL ITP ngày 26/08/2017 - Hội đông thi trường ĐH Nông Lâm
Kết quả thi TOEFL ITP ngày 26/08/2017 - Hội đông thi trường ĐH Nông Lâm

Trường Đại học Nông lâm thông báo điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 26/08/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 26/08/2017
Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 26/08/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 26/08/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 30/07/2017
Danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 30/07/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách chi ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 30/07/2017

Kết quả thi TOEIC, TOEFL ITP ngày 15/07/2017 - Hội đông thi trường ĐH Nông Lâm
Kết quả thi TOEIC, TOEFL ITP ngày 15/07/2017 - Hội đông thi trường ĐH Nông Lâm

Trường Đại học Nông lâm thông báo điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 15/07/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 30/07/2017
Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 30/07/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 30/07/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/07/2017
Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/07/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách chi ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/07/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/07/2017
Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/07/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/07/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Kết quả thi TOEIC, TOEFL ITP ngày 10/06/2017 - Hội đông thi trường ĐH Nông Lâm
Kết quả thi TOEIC, TOEFL ITP ngày 10/06/2017 - Hội đông thi trường ĐH Nông Lâm

Trường Đại học Nông lâm thông báo điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/06/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 17/06/2017
Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 17/06/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 17/06/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017
Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách chi ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017

Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày  29/05/2017
Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 29/05/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách chi ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 29/05/2017

Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017
Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách chi ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/05/2017

Điểm thi TOEFL-ITP/TOEIC đợt thi ngày 28/04/2017
Điểm thi TOEFL-ITP/TOEIC đợt thi ngày 28/04/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo Điểm thi TOEFL-ITP/TOEIC đợt thi ngày 28/04/2017

Web các đơn vị
phải
Đang online 9609
Hôm nay 10837
Hôm qua 21710
Tuần này 32547
Tuần trước 108384
Tháng này 1973082
Tháng trước 2010103
Tất cả 22580044

Lượt truy cập: 22580132

Đang online: 9685

Ngày hôm qua: 21710

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ