Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội
tt
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Kế hoạch học tập
02/02/2018 17:03 - Xem: 411

Lịch học môn: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng-Lớp ĐH VB2 Chính trị Khóa 1

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

VIỆN XÂY DỰNG ĐẢNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 30  tháng 01  năm 2018

 

LCH GING DY - HC TP

LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH  TRỊ CHUYÊN NGÀNH

CÔNG TÁC TỔ CHỨC TẠI THÁI NGUYÊN - (2016-2018)

HỌC PHẦN: CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG

(Thời gian từ 03/02/2018® 04/02/2018

03/03/2018® S04/03/2018, 40 tiết)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về môn học công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, giúp học viên có phương pháp luận khoa học, có khả năng phân tích, xử lý đúng đắn những vấn đề đặt ra trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng hiện nay.

2. Yêu cầu:

Học viên chấp hành nghiêm Quy chế đào tạo, tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu, nắm vững kiến thức cơ bản, gắn lý luận với thực tiễn.

II. LỊCH HỌC:

THỨ/ NGÀY

BUỔI

BÀI GIẢNG

GIẢNG VIÊN

BẢY

03-02

Sáng

Khái luận về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

TS Lê Văn Cường

Trưởng ban Lý luận và nghiệp vụ công tác Kiểm tra

DĐ: 0915.262.009

Chiều

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát của Đảng

CHỦ NHẬT

04-02

 

Sáng

Tổ chức, cơ chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra và cơ quan giúp việc Ủy ban kiểm tra

Chiều

Thảo luận 1

BẢY

03-3

Sáng

Kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật của Đảng

 

 

TS Đặng Đình Phú

Nguyên Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng

DĐ: 0912.264.577

Chiều

Kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm

CHỦ NHẬT

04-3

Sáng

Thảo luận 2

Chiều

Thi hết môn Công tác tư tưởng của Đảng

III. TÀI LIỆU HỌC TẬP

+ Tài liệu phục vụ môn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

+ Văn kiện Đại hội X, XI, XII; Nghị quyết Trung ương 5, Khóa X.

+ Một số tài liệu về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

IV. CÂU HỎI THẢO LUẬN

Thảo luận 1. Thảo luận chuyên đề: Tổ chức, cơ chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra và cơ quan giúp việc Ủy ban kiểm tra; Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát của Đảng.

Thảo luận 2. Thảo luận chuyên đề: Kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật của Đảng; Kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

V. THỜI GIAN LÊN LỚP: 

- Thời gian: Sáng: từ 7h30' -  11h30'

         Chiều: từ 13h30' -  17h30'

- Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Liên hệ:  - TS Lê Văn Thơ - Lớp trưởng: 0912.003.756 để sắp xếp thời gian đón giảng viên.

- Chủ nhiệm lớp: ThS Nguyễn Văn Hùng - (Viện Xây Dựng Đảng: 0973.719.934)

 

Nơi nhận:

- Ban lãnh đạo Viện XDĐ;

- Các giảng viên có tên trong lịch giảng;

- Vụ QLĐT;                              

- Lưu: Phòng HC-TH Viện XDĐ .

 CHỦ NHIỆM LỚP

 

 

  Nguyễn Văn Hùng

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

Lâm Quốc Tuấn

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
ph
DKTH
Đang online 667
Hôm nay 615
Hôm qua 11758
Tuần này 37530
Tuần trước 118463
Tháng này 2772335
Tháng trước 2971714
Tất cả 33107146

Lượt truy cập: 33107193

Đang online: 706

Ngày hôm qua: 11758

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ