Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội
tt
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Quyết định cho phép sinh viên học ghép.
Quyết định cho phép sinh viên học ghép.

Quyết định số: 1441/QĐ-ĐT VLVH ngày 31 tháng 12 năm 2014. Đồng ý cho 03 sinh viên được chuyển từ lớp CBB-NLKH-14 về BKA-NLKH-14 . Địa điểm: Từ Trường TCKT-KT Cao Bằng về Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định cho phép sinh viên chuyển lớp và chuyển ngành.
Quyết định cho phép sinh viên chuyển lớp và chuyển ngành.

Quyết định số: 1440/QĐ-ĐT VLVH ngày 31 tháng 12 năm 2014. Đồng ý cho sinh viên Chu Khắc Hoạt được chuyển lớp và ngành HGA-NLKH-14 về LChA-QLĐĐ-14 . Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Hà Giang về Trung tâm GDTX và hướng nghiệp tỉnh Lai Châu.

Quyết định cho phép sinh viên học ghép.
Quyết định cho phép sinh viên học ghép.

Quyết định số: 1438/QĐ-ĐT VLVH ngày 31 tháng 12 năm 2014. Đồng ý cho sinh viên Phạm Ngọc Vũ được học ghép một số môn với lớp NL-QLĐĐ-13. Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Quyết định cho phép sinh viên học ghép.
Quyết định cho phép sinh viên học ghép.

Quyết định số: 1439/QĐ-ĐT VLVH ngày 31 tháng 12 năm 2014. Đồng ý cho 03 sinh viên được học ghép một số môn với lớp HPB-ThY-13. Địa điểm: Từ Trường TCKT-KT Cao Bằng về Trường CĐ cộng đồng Hải Phòng.

Quyết định cho phép sinh viên học ghép.
Quyết định cho phép sinh viên học ghép.

Quyết định số: 1437/QĐ-ĐT VLVH ngày 31 tháng 12 năm 2014. Đồng ý cho 02 sinh viên được học ghép một số môn với lớp NL-QLĐĐ-13. Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Quyết định cho phép sinh viên học ghép.
Quyết định cho phép sinh viên học ghép.

Quyết định số: 1436/QĐ-ĐT VLVH ngày 31 tháng 12 năm 2014. Đồng ý cho sinh viên Ngô Minh Nam được học ghép một số môn với lớp NL-QLĐĐ-13. Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Quyết định về việc xóa tên sinh viên hệ VLVH khỏi danh sách lớp.
Quyết định về việc xóa tên sinh viên hệ VLVH khỏi danh sách lớp.

Quyết định số:1119/QĐ-ĐHNL ngày 22 tháng 10 năm 2014, Quyết định buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách lớp đối với 08 sinh viên lớp HGB-PTNT-12, Địa điểm: trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Hà Giang.

Quyết định về việc cho sinh viên chuyển lớp học.
Quyết định về việc cho sinh viên chuyển lớp học.

Quyết định số:1118/QĐ-ĐHNL ngày 22 tháng 10 năm 2014. Đồng ý cho sinh viên Nguyễn Văn tiếp được chuyển từ lớp:NL-TY-13 sang lớp NL-QLĐĐ-14 hệ VLVH tại trường đại học Nông Lâm.

Thông báo về việc thu nộp học phí hệ Vừa làm vừa học
Thông báo về việc thu nộp học phí hệ Vừa làm vừa học

Thông báo số: 944/TB-KHTC, Căn cứ vào danh sách nợ tiền học phí của sinh viên lớp NL-ĐCMT-10 nhà trường thông báo lịch thời gian và địa điểm thu tiền học phí.

Quyết định về việc cho sinh viên chuyển lớp học và ngành học.
Quyết định về việc cho sinh viên chuyển lớp học và ngành học.

Quyết định số:1134/QĐ-ĐT VLVH của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Đồng ý cho 01 sinh viên được chuyển từ ngành và lớp:NL-ThY-14 sang lớp PTA-PTNT-14. Địa điểm: từ Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên về Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ.

Quyết định về việc cho sinh viên chuyển lớp học và ngành học.
Quyết định về việc cho sinh viên chuyển lớp học và ngành học.

Quyết định số:1136/QĐ-ĐT VLVH của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Đồng ý cho 13 sinh viên được chuyển từ ngành và lớp:NL-ThY-14 sang lớp TQB-LN-14. Địa điểm: từ Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên về Trường Trung cấp kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang.

Quyết định về việc cho sinh viên chuyển lớp học và ngành học.
Quyết định về việc cho sinh viên chuyển lớp học và ngành học.

Quyết định số:1131/QĐ-ĐT VLVH của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Đồng ý cho 23 sinh viên được chuyển từ ngành và lớp:NL-ThY-14 sang lớp SLB-CNTY-14. Địa điểm: từ Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên về Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La.

Quyết định về việc cho sinh viên chuyển lớp học và ngành học.
Quyết định về việc cho sinh viên chuyển lớp học và ngành học.

Quyết định số:1130/QĐ-ĐT VLVH của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Đồng ý cho 09 sinh viên được chuyển từ ngành và lớp:NL-ThY-14 sang lớp BKA-NLKH-14. Địa điểm: từ Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên về Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh bắc Kạn

Quyết định về việc cho sinh viên chuyển lớp học và ngành học.
Quyết định về việc cho sinh viên chuyển lớp học và ngành học.

Quyết định số:1129/QĐ-ĐT VLVH của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đồng ý cho 05 sinh viên được chuyển từ ngành và lớp:NL-ThY-14 sang lớp BKA-QLĐĐ-14. Địa điểm: từ Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên về Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh bắc Kạn

Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn.
Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn.

Quyết định số: 1018/QĐ-HSSV ngày 30 tháng 9 năm 2014, Quyết định Đồng ý cho sinh viên Lò Minh Tân lớp SLB-NLKH-13, Địa điểm: Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La, được nghỉ 02 học kỳ về địa phương tại: Huyện Phù Yên, Sơn La.

Web các đơn vị
ph
Đang online 1209
Hôm nay 2327
Hôm qua 17770
Tuần này 2327
Tuần trước 122108
Tháng này 1301216
Tháng trước 1740908
Tất cả 19108825

Lượt truy cập: 19108836

Đang online: 1211

Ngày hôm qua: 17770

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ