Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội
tt
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Quyết định cho phép sinh viên học ghép.
Quyết định cho phép sinh viên học ghép.

Quyết định số: 1441/QĐ-ĐT VLVH ngày 31 tháng 12 năm 2014. Đồng ý cho 03 sinh viên được chuyển từ lớp CBB-NLKH-14 về BKA-NLKH-14 . Địa điểm: Từ Trường TCKT-KT Cao Bằng về Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định cho phép sinh viên chuyển lớp và chuyển ngành.
Quyết định cho phép sinh viên chuyển lớp và chuyển ngành.

Quyết định số: 1440/QĐ-ĐT VLVH ngày 31 tháng 12 năm 2014. Đồng ý cho sinh viên Chu Khắc Hoạt được chuyển lớp và ngành HGA-NLKH-14 về LChA-QLĐĐ-14 . Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Hà Giang về Trung tâm GDTX và hướng nghiệp tỉnh Lai Châu.

Quyết định cho phép sinh viên học ghép.
Quyết định cho phép sinh viên học ghép.

Quyết định số: 1438/QĐ-ĐT VLVH ngày 31 tháng 12 năm 2014. Đồng ý cho sinh viên Phạm Ngọc Vũ được học ghép một số môn với lớp NL-QLĐĐ-13. Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Quyết định cho phép sinh viên học ghép.
Quyết định cho phép sinh viên học ghép.

Quyết định số: 1439/QĐ-ĐT VLVH ngày 31 tháng 12 năm 2014. Đồng ý cho 03 sinh viên được học ghép một số môn với lớp HPB-ThY-13. Địa điểm: Từ Trường TCKT-KT Cao Bằng về Trường CĐ cộng đồng Hải Phòng.

Quyết định cho phép sinh viên học ghép.
Quyết định cho phép sinh viên học ghép.

Quyết định số: 1437/QĐ-ĐT VLVH ngày 31 tháng 12 năm 2014. Đồng ý cho 02 sinh viên được học ghép một số môn với lớp NL-QLĐĐ-13. Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Quyết định cho phép sinh viên học ghép.
Quyết định cho phép sinh viên học ghép.

Quyết định số: 1436/QĐ-ĐT VLVH ngày 31 tháng 12 năm 2014. Đồng ý cho sinh viên Ngô Minh Nam được học ghép một số môn với lớp NL-QLĐĐ-13. Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Web các đơn vị
ph
Đang online 8725
Hôm nay 13524
Hôm qua 16773
Tuần này 30462
Tuần trước 147335
Tháng này 1858896
Tháng trước 1355339
Tất cả 19639175

Lượt truy cập: 19639259

Đang online: 8793

Ngày hôm qua: 16773

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ