Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội
tt
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH lớp:HGA-NLKH-10
Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH lớp:HGA-NLKH-10

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH cho 68 sinh viên lớp: HGA-NLKH-10 chuyên ngành: Nông lâm kết hợp. Địa điểm: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hà giang

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH lớp: YBA-NLKH-10
Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH lớp: YBA-NLKH-10

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH cho 59 sinh viên lớp: YBA-NLKH-10 chuyên ngành: Nông Lâm kết hợp. Địa điểm: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái.

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH lớp: YBB-PTNT-10
Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH lớp: YBB-PTNT-10

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH cho 69 sinh viên lớp: YBB-PTNT-10 chuyên ngành: Phát triển nông thôn. Địa điểm: Trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật Yên Bái

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH lớp:TQB-LN-10B
Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH lớp:TQB-LN-10B

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH cho 47 sinh viên lớp: TQB-LN-10B chuyên ngành: Lâm nghiệp. Địa điểm: Trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật Tuyên Quang.

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH lớp:TQB-LN-10A
Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH lớp:TQB-LN-10A

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH cho 40 sinh viên lớp: TQB-LN-10A chuyên ngành: Lâm nghiệp. Địa điểm: Trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật Tuyên Quang.

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH lớp: BG-PTNT-10
Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH lớp: BG-PTNT-10

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH cho 46 sinh viên lớp: BG-PTNT-10 chuyên ngành: Phát triển nông thôn. Địa điểm: Trường đại học Nông Lâm Bắc Giang.

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH lớp: YBA-NLKH-10
Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH lớp: YBA-NLKH-10

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH cho 59 sinh viên lớp: YBB-NLKH-10 chuyên ngành: Nông Lâm kết hợp. Địa điểm: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái.

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH lớp: HN-LN-10
Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH lớp: HN-LN-10

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH cho 33 sinh viên lớp: HN-LN-10 chuyên ngành Lâm nghiệp. Địa điểm: Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp & PTNT 1 Hà Nội.

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH lớp: LCB-NLTH-10B
Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH lớp: LCB-NLTH-10B

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH cho 28 sinh viên lớp: LCB-NLTH-10B chuyên ngành Lâm nghiệp. Địa điểm: trường Cao đẳng cộng đồng Lào Cai

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH  lớp: LCB-NLTH-10A
Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH lớp: LCB-NLTH-10A

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH cho 43 sinh viên lớp: LCB-NLTH-10A chuyên ngành Lâm nghiệp. Địa điểm: trường Cao đẳng cộng đồng Lào Cai

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH
Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ VLVH

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH cho 43 sinh viên lớp: LCB-NLTH-10B chuyên ngành trồng trọt. Địa điểm: trường Cao đẳng cộng đồng Lào Cai.

Quyết định phân công sinh viên đi TTTN 69 sinh viên đại học hệ VLVH lớp: YBB-PTNT-10. Ngành: Phát triển nông thôn. Niên khóa 2010-2015. Địa điểm: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Yên bái.
Quyết định phân công sinh viên đi TTTN 69 sinh viên đại học hệ VLVH lớp: YBB-PTNT-10. Ngành: Phát triển nông thôn. Niên khóa 2010-2015. Địa điểm: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Yên bái.

Phân công 69 sinh viên đại học hệ VLVH lớp: YBB-PTNT-10. Ngành: Phát triển nông thôn. Niên khóa 2010-2015. Địa điểm: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Yên bái.

Quyết định phân công sinh viên đi TTTN 53 sinh viên đại học hệ VLVH lớp: BKA-NLKH-10. Ngành: Nông Lâm kết hợp. Niên khóa 2010-2015. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn.
Quyết định phân công sinh viên đi TTTN 53 sinh viên đại học hệ VLVH lớp: BKA-NLKH-10. Ngành: Nông Lâm kết hợp. Niên khóa 2010-2015. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn.

Phân công 53 sinh viên đại học hệ VLVH lớp: BKA-NLKH-10. Ngành: Nông Lâm kết hợp. Niên khóa 2010-2015. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định phân công sinh viên đi TTTN cho 41 sinh viên đại học hệ VLVH lớp: BKA-NLKH-10. Niên khóa 2010-2015. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc … …
Quyết định phân công sinh viên đi TTTN cho 41 sinh viên đại học hệ VLVH lớp: BKA-NLKH-10. Niên khóa 2010-2015. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc … …

Phân công 41 sinh viên đại học hệ VLVH lớp: YBB-NLKH-10. Ngành: Nông Lâm kết hợp. Niên khóa 2010-2015. Địa điểm: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Yên Bái.

Quyết định phân công sinh viên đi TTTN cho 59 sinh viên đại học hệ VLVH lớp: YBA-NLKH-10; Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Quyết định phân công sinh viên đi TTTN cho 59 sinh viên đại học hệ VLVH lớp: YBA-NLKH-10; Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái.

Phân công 59 sinh viên đại học hệ VLVH lớp: YBA-NLKH-10. Ngành: Nông Lâm kết hợp. Niên khóa 2010-2015. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái.

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp
Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

Phân công 78 sinh viên đại học hệ VLVH lớp: HGB-KHMT-10. Ngành: Khoa học môi trường. Niên khóa 2010-2015. Địa điểm: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Giang.

Web các đơn vị
DKTH
ph
Đang online 340
Hôm nay 10040
Hôm qua 12941
Tuần này 51100
Tuần trước 101746
Tháng này 2441138
Tháng trước 3294874
Tất cả 36718708

Lượt truy cập: 36718708

Đang online: 340

Ngày hôm qua: 12941

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ