Trung tâm KN&Chuyển giao giống cây trồng, vật nuôi
CAYVNKC
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức
09/05/2017 14:19 - Xem: 1196

Giới thiệu về Trung tâm

I- Tên tổ chức, địa chỉ, số điện thoại, Email:

- Tên tổ chức: Trung tâm cây trồng, khảo nghiệm và chuyển giao Giống cây trồng, vật nuôi các tỉnh miền núi phía Bắc.

- Tiên tiếng anh: Northern Mountainous Center for testing and transfering plant varieties and animal breedings.

            - Địa chỉ Trụ sở chính: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

- Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại cố định: 02803 859 051; DĐ: 0912479928; Fax: 02803.852.921

           - Emailttkhaonghiemgiong@tuaf.edu.vn

II- Tóm tắt mục tiêu, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị:

            Căn cứ Quyết định thành lập số 113/QĐ.TCCB ngày 25/01/2016 của Hiệu Trường trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên về việc thành lập Trung tâm khảo nghiệm và chuyển giao Giống Cây trồng, vật nuôi khu vực miền núi phía Bắc (gọi tắt là Trung tâm khảo nghiệm và CGGCTVN), Trung tâm khảo nghiệm và CGGCTVN có các chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức như sau:

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung

- Xây dựng Trung tâm trở thành một cơ sở nghiên cứu, khảo nghiệm và chuyển giao về giống cây trồng, vật nuôi nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo, phục vụ đào tạo thuộc Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên.

- Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi và các dịch vụ phát triển nông nghiệp, góp phần phát triển khoa học công nghệ trong vùng phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong cả nước nói chung và các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm các giống cây trồng và vật nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao chuyển giao theo nhu cầu của các tỉnh khu vực phía Bắc và cả nước.

- Là cơ sở để bố trí dạy thực hành, thực tập nghề nghiệp các học phần chuyên ngành cho các sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh ở các khối ngành Nông nghiệp.

- Là cơ sở cho giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh tổ chức nghiên cứu khoa học.

- Là nơi tiếp nhận công nghệ, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ các thành tựu khoa học nông nghiệp.

- Là trung tâm tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ và tập huấn kỹ thuật nông nghiệp.

- Tổ chức sản xuất và kinh doanh cây giống, giống vật nuôi, tổ chức sản xuất tạo ra các sản phẩm cây trồng, vật nuôi, lấy thu bù chi và đóng góp quỹ phúc lợi cho nhà Trường.

2. Chức năng và nhiệm vụ 

2.1. Chức năng của trung tâm

               - Nghiên cứu chọn tạo giống, khảo nghiệm giống cây trồng, vật nuôi thích nghi điều điện sinh thái khu vực phía Bắc

               - Nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, xây dựng thương hiệu nông sản cho các tỉnh khu vực phía Bắc.

               - Tổ chức sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, phục vụ nhu cầu sản xuất cho thị trường khu vực phía Bắc.

               - Tư vấn về lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi.

               - Lập dự án Quy hoạch phát triển sản xuất giống cây trồng, vật nuôi cho các địa phương khu vực phía Bắc.

   - Liên kết với các cơ quan ngoài trường để tổ chức nghiên cứu, cung cấp các dịch vụ phát triển sản xuất nông nghiệp

   - Đào tạo nghề thuộc lĩnh vực Nông nghiệp

     - Là địa bàn đào tạo, thực hành, thực tập nghề nghiệp về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi cho sinh viên các ngành đào tạo trong trường và các ngành khác nếu có nhu cầu.

2.2. Nhiệm vụ  

   - Tổ chức triển khai nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi mới

   - Triển khai các đề tài NCKH và CGCN về lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi tại các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

  - Lập quy hoạch và tư vấn các dự án về giống cây trồng vật nuôi, kỹ thuật canh tác tiên tiến.

  - Tham gia Đào tạo các bậc học: Đại học, Cao học, NCS

  - Đào tạo nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp

  - Tạo địa bàn cho sinh viên, học viên chuyên ngành thuộc các khoa Nông học, Chăn nuôi thú y và các ngành có liên quan vào thực tập tốt nghiệp.

- Tổ chức sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm: giống cây trồng vật nuôi, các sản phẩm rau-hoa-quả và vật nuôi thương phẩm đảm bảo ATVSTP, các loại vật tư nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi theo phương thức lấy thu bù chi.

Giám đốc Trung tâm 

Web các đơn vị
Đang online 2013
Hôm nay 5617
Hôm qua 19025
Tuần này 46447
Tuần trước 106239
Tháng này 2550297
Tháng trước 2520678
Tất cả 28615316

Lượt truy cập: 28615381

Đang online: 2066

Ngày hôm qua: 19025

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ