Trung tâm Môi trường Tài nguyên Miền núi
baber
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới thiệu
15/09/2017 09:39 - Xem: 1743

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2017

Trung tâm Môi trường tài nguyên miền núi, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2017

Trung tâm Môi trường tài nguyên miền núi, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thông báo  mời chào hàng cạnh tranh rút gọn nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

TT MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN MIỀN NÚI

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/TB-TTMTTNMN

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

NHIỆM VỤ KH&CN CƠ SỞ NĂM 2017

 

            Căn cứ Quyết định 298/QĐ-STC ngày 7/9/2017 của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Dịch vụ tư vấn đánh giá tính chất và mức độ ô nhiễm môi trường đất thực hiện đề tài khoa học "Nghiên cứu tiềm năng và xây dựng giải pháp tái cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững giai đoạn 2017-2025 và định hướng đến năm 2030" đối với Trung tâm Môi trường tài nguyên miền núi.

            Trung tâm Môi trường tài nguyên miền núi có kế hoạch chào hàng cạnh tranh gói thầu:

            Dịch vụ tư vấn đánh giá tính chất và mức độ ô nhiễm môi trường đất tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

            Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

            Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia chào hàng các gói thầu trên.

            Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu (miễn phí): 18/9/2017.

            Địa điểm phát hành hồ sơ: Trung tâm Môi trường tài nguyên miền núi          Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08h00' 18/9/2017 đến 16h00' 28/9/2019.

            Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Môi trường tài nguyên miền núi, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0986.767.535, 0983.640.215.

                                                   TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN MIỀN NÚI

                                                                                  Giám đốc

                                                                                    (Đã ký)

                                                                        PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 2631
Hôm nay 1288
Hôm qua 14484
Tuần này 71760
Tuần trước 105908
Tháng này 3606770
Tháng trước 0
Tất cả 42233065

Lượt truy cập: 42233065

Đang online: 2631

Ngày hôm qua: 14484

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ