Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên
tuyển dụngweel
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới thiệu Giới thiệu chung
18/03/2013 15:17 - Xem: 2832

Giới thiệu Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên

TRUNG TÂM TƯ VẤN & HỖ TRỢ SINH VIÊN

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên là tiền thân của Bộ phận tư vấn sinh viên thuộc Phòng Công tác Học sinh sinh viên  được thành lập theo quyết định số 446/QĐ-TCCB ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Năm 2015 Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên được thành lập theo quyết định số 637/QĐ-ĐHTN ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức ban đầu bao gồm: Bộ phận Tư vấn

Hiện nay, Trung tâm có 04 cán bộ - Danh sách cán bộ trung tâm

1. Chức năng của Trung tâm TV&HTSV

Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ sinh viên là đơn vị thực hiện các chức năng tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về tổ chức phối hợp các hoạt động tư vấn sinh viên (tuyển sinh, học tập, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm...), đào tạo và bồi dưỡng các kỹ năng mềm cần thiết cho HSSV; Tổ chức, quản lý và cung cấp các dịch vụ nâng cao đời sống và hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học cho HSSV; Phối hợp cùng Phòng CT HSSV, Đoàn thanh niên, HSV tạo ra các sân chơi và các hoạt động giúp cho sinh viên có được môi trường học tập lành mạnh góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Là đơn vị thường trục Hội cựu sinh viên trường, thường xuyên kết nối với cựu sinh viên ở các địa phương và duy trì trang website cựu sinh viên.

2. Nhiệm vụ của Trung tâm TV&HTSV

2.1. Nhiệm vụ tư vấn sinh viên

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng các nhiệm vụ chính:

- Xây dựng kế hoạch tư vấn và đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên chi tiết, cụ thể theo từng năm học.

- Tư vấn tuyển sinh cho các hệ đào tạo (chính quy, Liên thông, văn bằng 2, VLVH) và bậc học của Nhà trường.

- Tham gia tư vấn miễn phí vấn đề học tập, sinh hoạt hàng ngày của sinh viên, học viên khi có nhu cầu cần tư vấn của người học.

- Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của sinh viên cũng như tư vấn pháp luật cho người học; Hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt các quy định của Nhà trường ngay từ đầu khóa học cũng như trong quá trình học; Hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khuyết tật… để có được phương pháp học tập tốt hơn, hiệu quả hơn hòa nhập với môi trường Đại học.

- Tư vấn giới thiệu, tìm kiếm việc làm ngay khi đang học và sau khi tốt nghiệp.

- Thường xuyên điều tra theo dõi tình hình sinh viên sau khi tốt nghiệp và lấy ý kiến phản hồi của người học về chương trình đào tạo, nội dung đào tạo, phương thức quản lý của Nhà trường để kịp thời báo cáo Hiệu trưởng xem xét xử lý góp phần phục vụ đào tạo ngày càng tốt hơn.

- Phối hợp với Phòng CT HSSV xây dựng mạng lưới cựu sinh viên Trường ĐH Nông Lâm. Trực tiếp điều hành trang website “Cựu sinh viên” của Nhà trường làm cầu nối giữa cựu sinh viên thành đạt với Nhà trường. Thường xuyên theo dõi thống kê danh sách sinh viên thành đạt của Nhà trường làm tấm gương cho các thế hệ sinh viên sau này học tập noi theo.

-  Tìm kiếm, phối hợp các tổ chức cá nhân đào tạo KỸ NĂNG MỀM cho sinh viên, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội cũng như yêu cầu chuẩn đầu ra của người học, góp phần nâng cao chất lượng đào của Nhà trường.

- Thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến tư vấn khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.

2.2. Nhiệm vụ quản lý các dịch vụ phục vụ sinh viên

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng các nhiệm vụ chính:

- Xây dựng kế hoạch quản lý và phát triển các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của sinh viên ngày càng cao.

- Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ sinh viên đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, chất lượng, giá cả hợp lí, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

- Quản lý và khai thác dịch vụ Nhà gửi xe hiệu quả đáp ứng nhu cầu của cán bộ, giáo viên và sinh viên, đồng thời tạo nếp sống văn hóa trong Nhà trường.

- Xây dựng các nhóm sinh viên tình nguyện làm dịch vụ (như vệ sinh môi trường, đội xung kích ... ) nhằm đáp ứng việc làm cho một số sinh viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

- Kêu gọi nguồn vốn xã hội hoá đề xây dựng Khu tổ chức sự kiện (ăn uống, sinh hoạt, sinh nhật, sinh hoạt chi đoàn, tổ chức hội nghị...) đáp ứng nhu cầu của CBGV và sinh viên.

2.3. Nhiệm vụ hỗ trợ sinh viên

- Triển khai hoạt động mô  hình hỗ trợ 1 cửa, giúp đỡ sinh viên trong quá trình học tập tại trường cũng như sau khi tốt nghiệp.

- Phối hợp các phòng, khoa chức năng giải quyết và giúp đỡ sinh viên khi có nhu cầu cần được hỗ trợ.

2.4. Nhiệm vụ thường trực Hội cựu sinh viên

- Là đơn vị thường trực Hội cựu sinh viên, thường xuyên kết nối với các Chi hội CSV, duy trì thông tin trao đổi giữa các Chi hội với Nhà trường.

-  Duy trì các hoạt động trang website cựu sinh viên như cập nhật, đưa tin về cựu sinh viên.

- Quản lý các văn bản liên quan đến Hội CSV trường Đại học Nông Lâm

Web các đơn vị
hỏi đáp
tư vấn tuyển sinh
Đang online 5450
Hôm nay 10279
Hôm qua 12817
Tuần này 48075
Tuần trước 96590
Tháng này 3182207
Tháng trước 3494688
Tất cả 39896641

Lượt truy cập: 39896641

Đang online: 5450

Ngày hôm qua: 12817

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ