Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên
tuyển dụngweel
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin tức
19/12/2016 09:31 - Xem: 632

Lịch công tác tuần Trung tâm TV&DVSV

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRUNG TÂM TV&DVSV

Tuần 51 năm 2016 (19/12 - 25/12/2016)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

19/12

 

 

 

 - 07:30-11:00: Hội trường A

Tổng duyệt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn TNCS HCM trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2017-2019

TP: BTV, BCH Đoàn trường, Bí thư các Liên chi, Chủ nhiệm các CLB, các tiểu ban phục vụ Đại hội, Vp Đoàn

Trần Huê Viên

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A3

Làm việc với Đoàn công tác của Đảng ủy ĐHTN thẩm định đánh giá công tác Đảng và phân loại Đảng bộ, chi bộ năm 2016

TP: TP:- BTVĐU,BGH,Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo ĐU;Trưởng các phòng: HCTC, TT-PC, KHTC, QTPV, CTHSSV, KT & ĐBCL, CĐ, Đoàn TN, Hội CCB trường; VP Đảng ủy và các chi bộ được phân công chuẩn bị tài liệu, minh chứng.

- Đoàn thẩm định của ĐHTN

 Bí thư Đảng ủy

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

Hội nghị cán bộ chủ chốt: Giới thiệu cán bộ lãnh đạo các Phòng chức năng, viện và trung tâm trực thuộc trường giai đoạn 2021-2026,

TP: BCH Đảng bộ, BGH, CT công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội cựu chiến binh, Trưởng và phó các đơn vị

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp 3 Văn phòng ĐHTN

Họp Ban thường vụ Đoàn Đại học Thái Nguyên mở rộng

TP: UVBTV Đoàn ĐHTN, Bí thư Đoàn các đơn vị trực thuộc: (Ông Thi - Bí thư Đoàn trường, Ông Lãm - BTV Đoàn trường, thường trực VP Đoàn)

Trần Huê Viên

 

Thứ Ba

20/12

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng HC-TC; Đoàn TN, Hội SV

Kiểm kê tài sản các đơn vị: Phòng HC-TC; Đoàn TN, Hội SV.

TP: TP: - Theo QĐ số 390QĐ/QT-PV ngày 28/11/2016.

    - Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị.

 

PHÒNG QT VÀ PV

 

 - 14:00-15:00: Phòng họp A3

Họp BTV Công đoàn V/v Xây dụng NQ Công đoàn Quý 1/2017

TP: BTV Công đoàn trường (Ô. Bình, Ô. Thọ, Ô. Kiên, Ô. Mạn, B. Hằng)

Đặng Xuân Bình

 

 - 14:00-17:00: - Phòng CTHSSV  - Phòng Đào tạo - QLKH&HTQT

Kiểm kê tài sản tại các đơn vị:  Phòng CTHSSV; Phòng Đào tạo; QLKH&HTQT.

TP: TP: - Theo QĐ số 390QĐ/QT-PV ngày 28/11/2016.

    - Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị.

PHÒNG QT VÀ PV

 

 - 15:00-16:30: Phòng họp A3

Hội nghị xây dựng Nghị quyết Công đoàn Quý I/2017

TP: BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch các CĐBP (Trưởng vắng Phó thay); UBKT Công đoàn

Đặng Xuân Bình

 

Thứ Tư

21/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 07:30-15:00: Hội trường A

Hội chợ việc làm sinh viên khoa Chăn nuôi Thú y năm 2016

TP: Phòng HC-TC; Vũ Đức Chiến; BCN Khoa, Các thầy cô giáo khoa CNTY, sinh viên lớp 44 TY và các sinh viên ngành CNTY, TY, NTTS đã tốt nghiệp

Phan Thị Hồng Phúc

 

 - 08:00-11:00: - Khoa KT&PTNT - Khoa NH - Khoa C Bản

Kiểm kê tài sản tại các đơn vị: Khoa KT&PTNT; Khoa NH; Khoa C Bản.

TP: TP: - Theo QĐ số 390QĐ/QT-PV ngày 28/11/2016.

    - Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị.

PHÒNG QT VÀ PV

 

 - 13:30-14:30: Phòng họp Khoa CNTY

Hội nghị viết thư giới thiệu chức danh Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa - Khoa Chăn nuôi Thú y, giai đoạn 2021 - 2026

TP: Toàn thể CBGV Khoa CNTY (kể cả giảng viên kiêm nhiệm và cán bộ hợp đồng hưởng lương Nhà trường), Tổ công tác.

Tổ công tác

 

 - 13:30-14:30: Phòng họp Khoa KHCB

Hội nghị viết thư giới thiệu chức danh Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa - Khoa Khoa học Cơ bản, giai đoạn 2021 – 2026

TP: Toàn thể CBGV Khoa Khoa học cơ bản (kể cả giảng viên kiêm nhiệm và cán bộ hợp đồng hưởng lương Nhà trường), Tổ công tác.

Tổ công tác

 

 - 14:00-17:00: - Khoa MT  - Khoa LN

Kiểm kê tài sản tại các đơn vị: Khoa MT; Khoa LN.

TP: TP: - Theo QĐ số 390QĐ/QT-PV ngày 28/11/2016.

    - Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị.

 

PHÒNG QT VÀ PV

 

 - 14:30-15:30: Phòng họp Khoa KT và PTNT

Hội nghị viết thư giới thiệu chức danh Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa - Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, giai đoạn 2021 – 2026

TP: Toàn thể CBGV Khoa KT và PTNT (kể cả giảng viên kiêm nhiệm và cán bộ hợp đồng hưởng lương Nhà trường), Tổ công tác.

Tổ công tác

 

 - 14:30-15:30: Phòng họp Khoa Nông học

Hội nghị viết thư giới thiệu chức danh Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa - Khoa Nông học, giai đoạn 2021 – 2026

TP: Toàn thể CBGV Khoa Nông học (kể cả giảng viên kiêm nhiệm và cán bộ hợp đồng hưởng lương Nhà trường), Tổ công tác.

Tổ công tác

 

 - 15:30-16:30: Phòng họp Khoa CNSH-CNTP

Hội nghị viết thư giới thiệu chức danh Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa - Khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, giai đoạn 2021 – 2026

TP: Toàn thể CBGV Khoa CNSH và CNTP (kể cả giảng viên kiêm nhiệm và cán bộ hợp đồng hưởng lương Nhà trường), Tổ công tác.

Tổ công tác

 

 - 15:30-16:30: Phòng họp Khoa Lâm nghiệp

Hội nghị viết thư giới thiệu chức danh Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa - Khoa Lâm nghiệp, giai đoạn 2021 – 2026

TP: Toàn thể CBGV Khoa Lâm nghiệp(kể cả giảng viên kiêm nhiệm và cán bộ hợp đồng hưởng lương Nhà trường), Tổ công tác.

Tổ công tác

 

 - 16:30-17:30: Phòng họp Khoa QLTN

Hội nghị viết thư giới thiệu chức danh Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa - Khoa Quản lý Tài nguyên, giai đoạn 2021 – 2026

TP: Toàn thể CBGV Khoa QLTN (kể cả giảng viên kiêm nhiệm và cán bộ hợp đồng hưởng lương Nhà trường), Tổ công tác.

Tổ công tác

 

 - 16:30-17:30: Phòng họp Khoa Môi trường

Hội nghị viết thư giới thiệu chức danh Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa - Khoa Môi trường, giai đoạn 2021 – 202.

TP: Toàn thể CBGV Khoa Môi trường (kể cả giảng viên kiêm nhiệm và cán bộ hợp đồng hưởng lương Nhà trường), Tổ công tác.

Tổ công tác

 

Thứ Năm

22/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 07:00-11:00: Hội trường A

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Nông Lâm khóa XIX (nhiệm kỳ 2017 - 2019) - Phiên thứ nhất

TP: Đại diện Đảng ủy - BGH, Đoàn ĐHTN, BCH Đoàn trường, BTLC, Đại biểu triệu tập của các Liên chi; (P.HCTC: hội trường, âm thanh, ánh sáng, cây cảnh; P.CTHSSV: ANTT, trông giữ xe; P.QTPV: dự phòng máy phát điện)

Trần Văn Điền

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A1

Họp nhóm đề xuất dự án EU và UNTA

TP: Thành phần:

- Cộng tác viên hợp tác quốc tế

- Đơn vị, cá nhân đã có đề xuất

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 08:00-11:00: - Khoa QLTN  - TTNN&THUD

Kiểm kê tài sản tại các đơn vị: Khoa QLTN; TTNN&THUD.

TP: TP: - Theo QĐ số 390QĐ/QT-PV ngày 28/11/2016.

    - Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị

 

PHÒNG QT VÀ PV

 

 - 13:15-13:25: Phòng họp A1

Tiếp đón Đại biểu dự Đại hội Đoàn trường

TP: Đại diện Đảng ủy - BGH; BCH Công Đoàn; BCH Hội cựu chiến binh; Đại diện chi ủy, chi bộ, trưởng các đơn vị; Đại biểu theo giấy mời; (P.HCTC: chuẩn bị phòng họp, nước uống)

Trần Văn Điền

 

 - 13:25-16:45: Hội trường A

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Nông Lâm, khóa XIX (nhiệm kỳ 2017 - 2019) - Phiên thứ hai

TP: Đại diện Đảng ủy - BGH; BCH Công Đoàn; BCH Hội cựu chiến binh; Đại diện chi ủy, chi bộ, trưởng các đơn vị; Đại biểu theo giấy mời; BCH Đoàn trường, BTLC, Đại biểu triệu tập sv các Liên chi;(P.HCTC: hội trường, âm thanh, ánh sáng, cây cảnh; P.CTHSSV: ANTT, trông giữ xe; P.QTPV: dự phòng máy phát điện).

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-17:00: - TTTV&DVSV  - TT ĐTTNCXH

Kiểm kê tài sản tại các đơn vị: TTTV&DVSV; TT ĐTTNCXH.

TP: TP: - Theo QĐ số 390QĐ/QT-PV ngày 28/11/2016.

    - Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị.

 

PHÒNG QT VÀ PV

 

 - 14:00-17:00: PH số 3 ĐHTN

Họp Ban thường vụ Đảng ủy ĐHTN

TP: Ô. Điền

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

 

 - 15:00-16:00: Hội trường TT Học liệu, ĐHTN

Trao bằng Tiến sỹ danh dự cho ngài Noel Survigon, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam và ông Bill McDonald, chuyên gia giảng dạy tiếng Anh tại Khoa Ngoại ngữ, ĐHTN

TP: Đại diện phòng KHCN& HTQT.

ĐHTN

 

 - 16:00-17:00: Hội trường TT Học liệu, ĐHTN

Tổ chức Lễ Giáng Sinh năm 2016 cho cán bộ, giảng viên nước ngoài và lưu học sinh đang làm việc và học tập tại ĐHTN

TP: Đại diện phòng KHCN&HTQT.

ĐHTN

 

Thứ Sáu

23/12

 

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: Khoa CNTY

Kiểm kê tài sản tại các đơn vị: Khoa CNTY.

TP: TP: - Theo QĐ số 390QĐ/QT-PV ngày 28/11/2016.

    - Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị.

 

PHÒNG QT VÀ PV

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Hội đồng Tự đánh giá thông qua Báo cáo Tự đánh giá (Lần 1)

TP: Thành phần theo Quyết định Thành lập Hội đồng Tự đánh giá số 1552/QĐ-KT&ĐBCLGD ngày 26/11/2015

Gồm: Ô.Điền,  Ô.Nông, Ô.Viên, Ô.Phùng,  Ô.Hùng, Ô.Trung (Phòng ĐT), Ô.Hiểu (Phòng HCTC), Ô.Thọ (Phòng KHCN&HTQT), Ô.Tính (PHòng CTHSSV), Ô.Bình (Phòng TTPC), Ô.Quang (Phòng QTPV),  B.Thủy, Ô.Đặng (Khoa QLTN),   Ô. Hưng (Khoa LN), B.Phúc (Khoa CNTY),  B.Dung (KHCB), B.Lan (KHoa  MT), Ô.Huấn, Ô. Hòa (Khoa KT&PTNT), Ô.Duy (Khoa CNSH&CNTP), B.Hà (Viện NCPTLNMN), B.Thảo (TT ĐT&PTQT), Ô.Vận (TT NN&THƯD), Ô.Tiến (TT TV&DVSV),  Ô.Thi ( ĐTN), B.Lan, B.Dự (Phòng KHTC), Ô.Thạnh , B.Tâm  (Phòng KT&ĐBCLGD); và Thành viên Ban thư ký, Thành viên các nhóm chuyên trách gồm: Ô.Vân, Ô.Thơ, B.Hà, Ô.Chi, (Phòng ĐT), B.Trang, Ô.Dương (Phòng KH-TC), Ô.Ly, B.Ngân, B.Quyên (Phòng HCTC), Ô.Đỗ Tuấn, Ô.Trứ (Phòng CTHSSV), B.Thuy (Phòng TTPC), Ô.Thọ, B. Minh, Ô. Phương, B.Thu Hương, B.Trần Hương (Phòng KHCN&HTQT), B. Mai (Phòng QTPV); B.An, Ô.Hải (TT TVDVSV);  ; B. Hoàng Hương (TT NN&THƯD), Ô.Toàn, B.Ngọc (Phòng KT&ĐBCLGD)

 

Trần Văn Điền

 

 - 08:30-11:00: Phòng họp Trung tâm ĐT&PTQT

Lễ Tốt nghiệp K44 - CTTT

- Thành phần: Đại diện BGH, Phòng ĐT, Phòng CTHS-SV, Phòng KT-ĐBCL, Phòng KHCN-HTQT, Trung tâm ĐT&PT Quốc tế, Trung tâm TV & DVSV, Giảng viên CTTT, VP CTTT, Sinh viên K44 CTTT và Đại biểu theo giấy mời.

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-15:00: Phòng họp A3

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy + Ban Giám hiệu (Triển khai bước 2 công tác  quy hoạch CBLĐ các đon vị giai đoạn 2021-2026)

TP: Ban Thường vụ Đảng ủy + Ban Giám hiệu, Tổ công tác

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-17:00: khoa CNSH&CNTP

Kiểm kê tài sản tại các đơn vị: Khoa CNSH&CNTP.

TP: TP: - Theo QĐ số 390QĐ/QT-PV ngày 28/11/2016.

    - Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị.

 

PHÒNG QT VÀ PV

 

 - 15:00-16:00: Phòng họp A3

Hội nghị BCH  Đảng bộ (triển khai bước 3 công tác qui hoạch cán bộ lãnh đạo các đơn vị giai đoạn 2021-2016)

TP: Uỷ viên BCH Đảng bộ

Bí thư

 

 - 16:00-17:00: Phòng họp A3

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy + Ban Giám hiệu (Triển khai bước 4 công tác  quy hoạch CBLĐ các đơn vị giai đoạn 2021-2026)

TP: Ban Thường vụ Đảng ủy + Ban Giám hiệu, Tổ công tác

Trần Văn Điền

 

 - 19:30-22:00: Hội trường A

Lễ hội "Vui giáng sinh - Chào năm mới 2017"

- Thành phần: Sinh viên CTTT và cán bộ giáo viên người nước ngoài, đại biểu theo giấy mời.

 

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Bảy

24/12

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp B1

Hội đồng bảo về chuyên đề cho NCS Đặng Minh Tơn, chuyên ngành Quản lý đất đai

TP: Theo Quyết định

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp B2

Bảo vệ Luận án cấp cơ sở cho NCS Phạm Thị Phương Lan, chuyên ngành Ký sinh trùng và VSV học thú y

TP: Theo Quyết định và những người quan tâm

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp A1

Làm việc với giáo sư Masaru Ichihashi , Đại học Hiroshima University, Nhật Bản

TP: Thành phần:

- Văn phòng CTTT

- Phòng KHCN&HTQT

Nguyễn Thế Hùng

 

Chủ Nhật

25/12

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
hỏi đáp
tư vấn tuyển sinh
Đang online 8809
Hôm nay 13057
Hôm qua 12900
Tuần này 37013
Tuần trước 85497
Tháng này 2289309
Tháng trước 2699262
Tất cả 29368650

Lượt truy cập: 29368669

Đang online: 8825

Ngày hôm qua: 12900

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ