Banner
Trang chủ → Văn bản

Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo trình độ tiên sĩ ban hành kèm theo thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng BGD và ĐT

Đăng lúc: 27/03/2012 07:45 - Lượt xem: 1

Tài liệu: Download

Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo trình độ tiên sĩ ban hành kèm theo thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng BGD và ĐT

CÁC VĂN BẢN KHÁC
phai

Lượt truy cập:

Đang online:

Ngày hôm qua: