Ban chấp hành Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022

 

STT

Họ tên

Đơn vị

Chức vụ

1

 Trần Hải Đăng

 LCĐ Khoa Môi trường

 Bí thư Đoàn trường

2

 Dương Thị Cẩm Linh

LCĐ Khối Phòng-Viện-TT

 Phó Bí thư Đoàn trường

 Trưởng Ban kiểm tra

3

Nguyễn Mạnh Hùng

LCĐ Khoa Kinh tế & PTNT

 Phó Bí thư Đoàn trường

4

Lưu Hồng Sơn

LCĐ Khoa CNSH-CNTP

UV Ban Thường vụ,

5

Bùi Ngọc Sơn

LCĐ Khoa CNTY

UV Ban Thường vụ

6

Lê Xuân Thành

LCĐ VP CTTT

UV Ban Thường vụ

7

Dương Hồng Việt

LCĐ Khoa QLTN

UV Ban Thường vụ

8

Đỗ Tiến Anh

LCĐ Khoa CNTY

UV Ban chấp hành

9

Phạm Đức Chính

LCĐ Khoa LN

UV Ban chấp hành

10

Trần Thị Hoan

LCĐ Khoa CNTY

UV Ban chấp hành

11

Dương Thế Hiển

LCĐ Khoa KHCB

UV Ban chấp hành

12

Nguyễn Đức Huy

LCĐ Khoa CNSH-CNTP

UV Ban chấp hành

13

Trần Thị Thu Hường

LCĐ VP CTTT

UV Ban chấp hành

14

Bàn Thị Mỳ

LCĐ Khoa Môi trường

UV Ban chấp hành

15

Cao Đức Minh

LCĐ Khoa KHCB

UV Ban chấp hành

16

Nguyễn Đức Quang

LCĐ Khoa Kinh tế & PTNT

UV Ban chấp hành

17

Đỗ Thị Phương Thảo

LCĐ Khoa QLTN

UV Ban chấp hành

18

Lê Thị Phương Thảo

LCĐ Khoa LN

UV Ban chấp hành

19

Phạm Quốc Toán

LCĐ Khoa NH

UV Ban chấp hành

20

Lê Quang Ưng

LCĐ Khoa NH

UV Ban chấp hành

21

Dương Thị Thu Huyền

LCĐ Khối Phòng-Viện-TT

UV Ban chấp hành

 

Lượt truy cập: 44581039

Đang online: 6561

Ngày hôm qua: 23375

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ