Đoàn viên thanh niên ký cam kết V/v "Tăng cường thực hiện kỷ cương và nếp sống văn hóa" đối với người học tại trường Đại học Nông Lâm

Để thực hiện tốt việc tăng cường kỷ cương và nếp sống văn hóa cho toàn thể Đoàn viên trong toàn trường, Ban thường vụ Đoàn trường thông báo việc ký cam kết "Tăng cường thực hiện kỷ cương và nếp sống văn hóa đối với người học tại trường Đại học Nông Lâm.

Ban thường vụ Đoàn trường đề nghị các Liên chi Đoàn khẩn trương triển khai các nội dung như sau:

- Thông báo rộng rãi tới toàn thể Đoàn viên của đơn vị mình nội dung của công văn số 258/QĐ-ĐHNL ngày 11/3/2014 của Hiệu trưởng V/v tăng cường kỷ cương và nếp sống văn hóa cho toàn thể Đoàn viên trường ĐHNL

- Tổ chức cho tất cả các Đoàn viên thực hiện việc ký cam kết thực hiện tốt quy định trên. Mẫu cam kết trên web của Đoàn thanh niên và trong file đính kèm.

- Thời hạn cuối cùng để các đơn vị cho Đoàn viên ký cam kết vào ngày 08/9/2014. Đến ngày 08/9/2014, Bí thư các Liên chi báo cáo việc tổ chức thực hiện việc cho Đoàn viên ký cam kết trực tiếp cho Ban thường vụ Đoàn trường.

- Bắt đầu từ ngày mùng 09/9/2014, tổ kiểm tra giám sát của Đoàn Thanh niên Nhà trường sẽ trực tiếp đi kiểm tra việc thực hiện quy định trên.

Mẫu ký cam kết download tại đây
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 44449299

Đang online: 11808

Ngày hôm qua: 23513

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ