Trang chủ Khoa học công nghệ
12/04/2019 14:19 - Xem: 3750

Hoạt động khoa học công nghệ tại TUAF

     Đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn, tài nguyên, môi trường tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cho khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước

          Hoạt động khoa học là quá trình nghiên cứu luôn gắn liền với quá trình giáo dục - đào tạo và hội nhập quốc tế nhằm nghiên cứu và phát minh mới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội phục vụ cho sự phát triển của mỗi quốc gia và quốc tế, đem lại lợi ích cho loài người. Trong tiến trình phát triển kinh tế thế giới, khoa học và công nghệ luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất.

         Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên là một trong những tổ chức Khoa học và công nghệ về các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, quản lý tài nguyên - môi trường, kinh tế và phát triển nông thôn, công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm uy tín hàng đầu của khu vực trung du - miền núi phía Bắc. Chiến lược phát triển Khoa học và công nghệ đến năm 2020 của Nhà trường với mục tiêu “Đến năm 2020, hoạt động KH&CN đóng vai trò nòng cốt cho sự phát triển Đại học Nông Lâm thành Đại học định hướng nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước”.

         Trong những năm qua, hoạt động KH & CN được coi là một trong những hoạt động chính của Nhà trường, đã góp phần thúc đẩy công tác nghiên cứu của đội ngũ cán bộ - giảng viên; hỗ trợ và phục vụ công tác đào tạo; tạo ra những sản phẩm có giá trị có khả năng chuyển giao tại các tỉnh trung du - miền núi phía Bắc.

CÁC THÔNG TIN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 44565745

Đang online: 9894

Ngày hôm qua: 25208

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ