Trang chủ Tin tức
17/01/2014 16:44 - Xem: 2147

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4

Chiều 17/1, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. PGS. TS Đặng Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã tới dự và chỉ đạo.

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa IX) về xây dựng Đảng nhằm đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể; chức trách, nhiệm vụ của cá nhân và kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI); nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành; nâng chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên một cách thực chất hơn và góp phần cải cách hành chính.

Đồng chí Đặng Văn Minh - Phó GĐ Đại học Thái Nguyên dự và chỉ đạo hội nghị

Thay mặt BTV Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Nông – Bí thư Đảng ủy Nhà trường đã trình bày bản kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, trong báo cáo đã chỉ ra những ưu điểm trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI)  và đã chỉ ra những hạn chế phát sinh sau khi thực hiện.          

Đồng chí Nguyễn Ngọc Nông - Bí thư Đảng ủy báo cáo kiểm điểm của tập thể BTV 

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm đã tiến hành kiểm điểm theo 04 nội dung, bao gồm: (1) Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong xây dựng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị và đã chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và những nguyên nhân của các hạn chế này. (2) Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng nhất là trong công tác cán bộ, làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của tập thể và cá nhân nhất là cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém; việc đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng và thực hiện quy định, quy chế làm việc của tập thể lãnh đạo; biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý sai phạm đối với tổ chức và cá nhân. (3) Kết quả thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI) và những vấn đề phát sinh sau kiểm điểm; chủ trương, biện pháp phát hiện, giáo dục, đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của tập thể và cá nhân thuộc cấp mình quản lý; vấn đề phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ trong tập thể lãnh đạo; kết quả công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với cấp ủy, tổ chức đảng hoặc lãnh đạo cơ quan, đơn vị. (4) Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, cá nhân từng đồng chí trong Ban Thường vụ  Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trên các mặt về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về ý thức tổ chức kỷ luật, kiểm điểm việc tiếp thu, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm…

Với không khí dân chủ, thẳng thắn phê bình, đấu tranh nghiêm túc trên tinh thần đoàn kết và xây dựng, Hội nghị đã đã tập trung phân tích chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, đồng thời cũng chỉ rõ những nguyên nhân và đề xuất phương hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 44449532

Đang online: 11958

Ngày hôm qua: 23513

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ