Ngành Khoa học môi trường (Environmental Science)

Mã ngành: 7440301

Trình độ đào tạo: Đại học

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

1. Thời gian đào tạo: 4,5 năm

2. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định hiện hành

3. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Quy trình đào tạo: Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT

Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT năm 2014 của Bộ GD&ĐT.

4. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng về khoa học môi trường; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất và khởi nghiệp, có kiến thức chuyên môn, hiểu rõ nguyên lý, quy luật, có khả năng đánh giá các tác động của môi trường, có kĩ năng quan trắc, phân tích đánh giá, xử lý số liệu môi trường và có khả năng quản lý môi trường phục vụ phát triển bền vững.

5. Nội dung chương trình

 

Lượt truy cập: 44565647

Đang online: 9841

Ngày hôm qua: 25208

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ