Ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường

Trình độ đào tạo: Đại học

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

1. Thời gian đào tạo: 4 năm

2. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định hiện hành

3. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Quy trình đào tạo: Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT

Điều kiện tốt nghiệp:

Điều kiện chung: Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT năm 2014 của Bộ GD&ĐT.

Điều kiện của chuyên ngành: …

4. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cán bộ có trình độ đại học, có kiến thức và kỹ năng về Quản lý tài nguyên và môi trường, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt, năng động sáng tạo, có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ, có kiến thức chuyên môn về Quản lý tài nguyên thiên nhiên và nhân văn, có khả năng tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa, sinh thái phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

5. Nội dung chương trình

Lượt truy cập: 44580674

Đang online: 6402

Ngày hôm qua: 23375

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ