Trang chủ Giới thiệu Sứ mệnh tầm nhìn
10/09/2018 10:09 - Xem: 5496

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

1.Tầm nhìn:

 Đến năm 2030, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên sẽ được xếp hạng trong hệ thống các trường Đại học ở Châu Á (QS-ASIA).

2. Sứ mệnh:

Đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn, tài nguyên, môi trường tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cho khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

3. Giá trị cốt lõi:

- Chất lượng (Quality)
- Trách nhiệm (Responsibility)
- Công bằng (Equity)
- Sáng tạo (Creativeness)
- Quality - Responsibility - Equity - Creativeness (QREC)

4. Định hướng phát triển:

- Phát triển Trường theo định hướng nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm khoa học công nghệ được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín (ISI, SCOPUS), có tính ứng dụng cao và có khả năng thương mại.
- Đào tạo nguồn nhân lực đa ngành theo các chương trình đào tạo được kiểm định quốc tế, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước.
 - Xây dựng môi trường đào tạo và nghiên cứu hiện đại để thu hút các tổ chức, chuyên gia giỏi, sinh viên trong nước và quốc tế đến hợp tác, làm việc và học tập.
- Đa dạng hoá nguồn thu tài chính để phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao đời sống cán bộ viên chức và người học.
- Tham gia và tổ chức các hoạt động xã hội để nâng cao trách nhiệm với cộng đồng.

(Theo Nghị quyết của Hội đồng trường họp tháng 7 năm 2018)

 

5 . Triết lý giáo dục: Với sứ mệnh, mục tiêu, tầm nhìn và giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục của Nhà trường là “Phát triển toàn diện - Thực tiễn - Hội nhập”. Cụ thể:

1. Phát triển toàn diện: Người học được đào tạo để có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, năng lực đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm xã hội và có sức khỏe tốt phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2. Thực tiễn: Chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật, đổi mới, gắn liền với yêu cầu của thực tế, nhằm nâng cao khả năng thích ứng của người học đối với xã hội, nhu cầu của thị trường lao động chất lượng cao trong thời kỳ mới.
3. Hội nhập: Các chương trình đào tạo được kiểm định theo chuẩn quốc tế. Giảng viên và người học có năng lực ngoại ngữ, năng lực làm việc, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Lượt truy cập: 44565165

Đang online: 9550

Ngày hôm qua: 25208

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ