Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ sở vật chất Mô hình thực tập, rèn nghề
Mô hình thực tập rèn nghề

Mô hình thực tập rèn nghề

Nhà trường hiện có 9 mô hình thực tập rèn nghề với diện tích 575.368 m2 đáp ứng nhu cầu thực tập, rèn nghề các ngành chuyên môn

Xem thêm