Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ sở vật chất Phòng thực hành
Phòng thực hành

Phòng thực hành

Nhà trường hiện có 5 phòng máy thực hành phục vụ thực hành các phần chuyên ngành và thi trên máy, 01 nhà thực hành ngành chăn nuôi với tổng diện tích 840 m2.

Xem thêm