Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
2020
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Hội nghị góp ý kiến đối với dự thảo Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tại tỉnh Cao Bằng.

Chiều ngày 26/9/2019 Đoàn công tác khoa Kinh tế & PTNT do TS. Hà Quang Trung làm trưởng đoàn đã dự Hội nghị góp ý kiến đối với dự thảo Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tại tỉnh Cao Bằng. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Thành phố. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

TS. Bùi Đình Hòa trình bày tóm tắt dự thảo Đề án

Tại Hội nghị Khoa Kinh tế & PTNT (Đơn vị tư vấn) đã trình bày tóm tắt dự thảo Đề án “chương trình mỗi xã một sản phẩm”. Thông qua đó các đại biểu đã góp ý kiến cho dự thảo đề án chương trình, chủ yếu tập trung vào các nội dung, giải pháp triển khai thực hiện, xây dựng vận hành chương trình OCOP. Sau khi nghe các ý kiến đóng góp đơn vị tư vấn đã tiếp thu và giải trình các ý kiến để Đề án được hoàn thiện hơn.