Khoa Môi trường
Tuyển sinh 2021Chúc mừng năm mới 2021
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới thiệu
07/03/2018 23:09 - Xem: 2362

Giới thiệu khoa Môi trường năm 2018

GIỚI THIỆU KHOA MÔI TRƯỜNG NĂM 2018

Khoa Môi trường tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên được thành lập ngày 18 tháng 12 năm 2013. Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ra quyết định số 1762/QĐ-ĐHTN thành lập khoa Môi trường và khoa Quản lý Tài nguyên từ khoa Tài Nguyên & Môi trường nhằm đáp ứng những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Ngày nay, Khoa Môi trường đã từng bước khẳng định là một trong những khoa đầu ngành trong cả nước đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, đánh giá tác động môi trường, quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường, công nghệ kỹ thuật môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

* GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Khoa Môi trường trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đặt mục tiêu phát triển trong tương lai nhằm hướng đến giá trị cốt lõi “Vì sự nghiệp trồng người tận tâm - vì sự nghiệp bảo vệ môi trường tận tụy”.

* SỨ MẠNG

Xây dựng khoa Môi trường - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường cho các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế dưới tác động của biến đổi khí hậu.

* TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Khoa Môi trường trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu tiên tiến cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh miền núi phía bắc và cả nước về lĩnh vực  môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, đánh giá tác động môi trường, quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường, kỹ thuật và công nghệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực và tiệm cận với các cơ sở đào tạo đại học uy tín quốc tế.

* LÃNH ĐẠO KHOA

Trưởng khoa:

PGS. TS. GVCC. Đỗ Thị Lan         ĐT: 0983 640 105           Email: dothilan@tuaf.edu.vn

Phó trưởng khoa

1. TS. GVC. Dư Ngọc Thành

2. TS. GVC. Nguyễn Thanh Hải

Các bộ môn trực thuộc Khoa

1. Bộ môn Kiểm soát và đánh giá Môi trường

2. Bộ môn Khoa học và Công nghệ môi trường

3. Bộ môn Kinh tế và quản lý Môi trường

4. Bộ môn Sinh Thái và Biến đổi khí hậu

- Phòng thí nghiệm quan trắc và phân tích Môi trường

- Phòng thực hành kỹ thuật và công nghệ Môi trường

Khoa Môi trường hiện có lực lượng hùng hậu với 28 cán bộ, giảng viên với 12 Tiến sỹ ( trong đó có 04 GS và PGS), 5 Nghiên cứu sinh, 10 Thạc sỹ, 1 Đại học. Các tiến sỹ đều tốt nghiệp từ nước ngoài như Úc, Đức, Canada, Pháp; Nga…giảng viên cơ hữu hầu hết là trẻ, nhiệt huyết với nghề, năng động, sáng tạo, không ngừng học hỏi nâng cao kiến thức & đã được đi tập huấn về phương pháp giảng dạy tích cực tại các trường đại học uy tín ở Úc & Hoa Kỳ. Ngoài ra, Khoa còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là những Giáo sư, Tiến sĩ… đầu ngành được mời về giảng dạy nhằm trang bị cho sinh viên có một nền tảng kiến thức tốt sau khi ra trường.

Với hệ thống phòng thí nghiệm tiên tiến đủ điều kiện thực hiện các nghiên cứu khoa học, quan trắc môi trường, phục vụ cho công tác quản lý và theo dõi giám sát về xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; đánh giá chất lượng nước, không khí, đất; phân tích độc chất; thí nghiệm vi sinh có khả năng đáp ứng được nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của giáo viên, sinh viên và nghiên cứu sinh trong khoa

* CÁC HỆ ĐÀO TẠO

1. Hệ đại học hiện có 03  ngành:

- Ngành Khoa học môi trường

- Ngành Kinh tế tài nguyên môi trường

- Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

2. Hệ đào tạo sau đại học:

- Thạc sỹ Khoa học Môi trường

- Tiến sĩ Khoa học Môi trường

3. Các khóa tập huấn ngắn hạn cấp chứng chỉ và dịch vụ:

- Quản lý môi trường;

- Kiểm soát ô nhiễm môi trường;

- Đánh giá tác động môi trường;

- Quan trắc và phân tích môi trường;

- Vận hành,Thiết kế và Thi công hệ thống xử lý;

- Tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường;

- Bảo tồn đa dạng sinh học;

- An toàn lao động và an toàn hóa chất

* NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Phát huy thế mạnh của một trường đại học Vùng, khoa Môi trường của trường Đại học Nông Lâm luôn là một trong những cơ sở đào tạo đại học và sau đại học về lĩnh vực Môi trường và Biến đổi khí hậu trọng điểm cho vùng trung du và miền núi phía Bắc. Các hướng nghiên cứu tập trung vào 3 hướng chính là nghiên cứu cơ bản cập nhật trình độ khu vực và quốc tế, nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật xử lý môi trường định hướng ứng dụng và nghiên cứu triển khai ứng dụng thực tiễn vào xử lý vấn đề ô nhiễm cụ thể. Hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia các dự án bảo vệ môi trường trong cộng đồng là phương thức hiệu quả để nâng cao chất lượng dạy và học, thầy – trò khoa Môi trường luôn tích cực, chủ động với các hướng nghiên cứu đang thực hiện tại khoa:

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học môi trường và nông nghiệp, tạo ra các chế phẩm vi sinh hoặc các quá trình sinh học nhằm phục vụ mục tiêu bảo vệ môi trường.

- Các công nghệ xử lý chất thải mới, thân thiện với môi trường

- Các phương pháp, quy trình phân tích áp dụng trong quan trắc môi trường;

- Nghiên cứu độc chất học nông nghiệp và MT, gồm có dư lượng của hoá chất nông nghiệp(phân bón, chất kích thích thực vật, KLN,…) và các nguồn hoá chất độc hại khác từ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt trong môi trường đất, nước, không khí

- Xác định tồn lưu, lan truyền ô nhiễm kim loại năng, hóa chất bảo vệ thực vật, các hợp chất hữu cơ bền vững… trong các thành phần môi trường, các vùng ô nhiễm trọng điểm;

- Kiểm kê, quy hoạch, bảo tồn đa dạng sinh học;

- Xây dựng các mô hình nông lâm nghiệp ứng phó với những biến đổi khí hậu;

- Các vật liệu mới thân thiện với môi trường;

- Tác động biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng cho các ngành sản xuất, các khu vực dân cư;

- Nghiên cứu giải pháp cảnh báo, phòng tránh giảm thiểu thiệt hại do thiên tai đến môi trường và cộng đồng;

- Xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường gắn kết sự tham gia của cộng đồng.

* CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

Trong quá trình đào tạo sinh viên được thực tập tại các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu về môi trường. Đặc biệt hàng năm sinh viên được đi thực tập, có hưởng lương ở các nước như Mỹ, Nhật, Israel, Úc, Đài loan …trung bình mỗi năm 30-40 sinh viên.

 Sinh viên của khoa rất tích cực và là hạt nhân trong trường về các hoạt động bảo vệ môi trường trong nhà trường và xã hội. Một số hoạt động điển hình hằng năm bao gồm:

- Các hoạt động hưởng ứng hưởng ứng Giờ Trái đất, Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường; ngày Môi trường thế giới…;

- Tham gia cuộc thi liên quan đến các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường;

- Kết hợp với một số tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hoạt động tình nguyện về môi trường như thực hiện Tuần lễ không tác động hai năm gần đây, đi hộ, đạp xe vì môi trường,….;

- Các hoạt động đoàn thể, phong trào văn nghệ, thể thao của nhà trường như hoạt động Đoàn nhân kỷ niệm 26/3; hoạt động văn nghệ, thể thao nhân dịp 20/11…trong trường, trong Bộ;

* THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Với nỗ lực, phấn đấu trong những năm gần đây, tập thể Khoa Môi trường đã được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng Khen:

- Đơn vị điển hình tiên tiến về BVMT giai đoạn 2010-2015

- Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015, 2017

- Liên tục đạt danh hiệu đơn vị lao động xuất sắc

Ngoài ra, các giảng viên, cán bộ của khoa cũng được tặng thưởng nhiều danh hiệu khen thưởng cao quý.

* ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học thông qua các giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực giảng viên; chương trình đào tạo; cơ sở vật chất, học liệu; mở ngành đào tạo sau đại học; hợp tác, liên kết đào tạo với các trường, các viện, các cơ sở chuyên môn trong nước; khai thác mọi nguồn lực để tăng cường hợp tác quốc tế;

- Chủ động tìm kiếm các lớp đào tạo ngắn hạn, các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học để phát huy nguồn lực, nâng cao chuyên môn và đời sống cho cán bộ, giảng viên; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về bảo vệ môi trường của giảng viên, sinh viên;

- Cải tiến hơn nữa trong công tác giảng dạy, quản lý học sinh, sinh viên và chú trọng việc giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị kết hợp với nâng cao kiến thức chuyên môn mới, thiết thực, thân thiện với môi trường, tạo động lực học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 3437
Hôm nay 5898
Hôm qua 19117
Tuần này 68965
Tuần trước 166189
Tháng này 4271062
Tháng trước 4382464
Tất cả 44526841

Lượt truy cập: 44526841

Đang online: 3437

Ngày hôm qua: 19117

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ