Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2021 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo
05/07/2020 21:07 - Xem: 303

Lịch công tác tuần 28 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (6/7- 12/7/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 28 năm 2020 (06/07 - 12/07/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

06/07

 

 

 

 

 - 07:00-07:30: Phòng họp A4

Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ T7/2020

Thành phần: Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; Lãnh đạo và toàn thể CBVC thuộc các đơn vị: phòng HCTC, ĐT, CTHSSV, KHCN&HTQT, QTPV, KHTC, QLCL, Trung tâm ĐT&PTQT, TT ĐTTNCXH, TT Ươm tạo CN và hỗ trợ khởi nghiệp,Trung tâm NN&THUD (không bao gồm giáo viên tổ ngoại ngữ và tin học ) VP CTTT.

Chuẩn bị: Phòng HCTC

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 - 09:30-11:00: Tỉnh ủy TN

Làm việc với Thường trực tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ ĐHTN nhiệm kỳ 2020-2025

TP: BTV Đảng ủy ĐHTN (ô. Điền)

Thường trực Tỉnh ủy

 

 - 13:30-15:30: Trực tuyến trên Zoom

Hội thảo trực tuyến "Đảm bảo chất lượng trải nghiệm sinh viên"

(địa chỉ Zoom đã gửi tới thành phần tham gia)

TP: Thành phần: Trương Thành Nam, Trần Văn Chí, Trần Thị Thanh Tâm, Lê Văn Thơ, Lưu Thị Xuyến, Trần Văn Thăng, Nguyễn Thanh Hai, Đăng Xuân Bình, Nguyễn Thanh Tiến, Cù Ngọc Bắc, Nguyễn Tuấn Hùng

TS. Greg Mc Millan và TS. Christ

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A1

Nghiệm thu đề tài đặt hàng năm 2019:  Xây dựng mô hình sản xuất rau công nghệ cao phục vụ thực hành thực tập tại Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên", CNĐT: ThS. Nguyễn Thị Mai Thảo

Thành phần: Theo quyết định và những người quan tâm.

CT Hội đồng

 

 - 15:30-17:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu đề tài: "Phân tích bất khả quy của lũy thừa của iđêan cạnh",

CNĐT: PGS. TS. Nguyễn Thị Dung

Thành phần: Theo quyết định và những người quan tâm; Phòng KHCN&HTQT

CT Hội đồng

 

Thứ Ba

07/07

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Thẩm định kế hoạch đào tạo năm 2020-2021

TP: TP. Hội đồng khoa học và đào tạo trường

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 - 10:00-11:30: Link: Join Zoom Meeting https://zoom.us/j /94776360403 Meeting ID: 947 7636 0403

Hội thảo trực tuyến ILO: "Rà soát và phản hồi hoạt động của các nhóm ILO; mô hình hóa các chiến lược dạy học trực tuyến tích cực và hòa nhập, xây dựng và sử dụng đa dạng các cách/chiến lược để thiết kế hoạt động học tập tích cực"

Thành phần: Tất cả các thầy cô thuộc các nhóm ILO 1, 2, 3

GS. Howard Nicholas

 

 - 13:30-15:00: Văn phòng ĐTN - HSV

Họp BTV Đoàn trường

TP: - BTV Đoàn trường

- Trưởng các Ban

Trần Hải Đăng

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A4

Hội nghị quán triệt các chỉ thị nghị quyết ban của chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và xây dựng các đề án trọng tâm của Đảng ủy khóa XV nhiệm kỳ 2020-2025

TP: BCH Đảng ủy, BGH, chủ tịch Hội đồng trường, bí thư các chi bộ (bí thư vằng, phó bí thư đi thay)

T.Hưng

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 15:00-17:00: Phòng họp A3

Họp giao ban Đoàn trường tháng 7

TP: - BCH Đoàn trường

- Bí thư, phó bí thư các Liên chi Đoàn

Th. Ưng, Th. Toán, Cô Đào Huyền, SV Khương Duy 

Trần Hải Đăng

 

Thứ Tư

08/07

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A4

Rà soát xây dựng chương trình đào tạo theo nghị định 99 và thông tư 27

CB: Phòng ĐT chuẩn bị nội dung; Phòng HC-TC: chuẩn bị Hội trường, nước uống, loa đài, máy chiếu

TP. BGH; Trưởng phó các khoa; trưởng phó các bộ môn; Đại diện các phòng, viện, trung tâm.

Trần Văn Điền

 

 - 14:00- 15:00: Phòng họp khoa NH

Họp ban chi ủy và chi ủy mở rộng bàn kế hoạch công tác tháng 7

TP: BCN khoa, Ban chi ủy; T.Dũng, T.Ưng

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 15:00- 16:00: Phòng họp khoa NH

Họp chi bộ triển khai công tác tháng 7

TP: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 16:00 - 17:00: Phòng họp khoa NH

Họp khoa triển khai công tác tháng 7

TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên trong khoa

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 09:00-09:30: Hệ thống LMS của trường La Trobe

Họp/trao đổi với chuyên gia qua hệ thống học tập trực tuyến LMS của trường La Trobe- Chat session (30 phút).

Nội dung: Lan tỏa, chia sẻ và nhân rộng các hoạt động dạy và học tích cực, khuyến khích sự sáng tạo-đổi mới

TP: Nhóm 1,2,3,4

GS. Howard Nicholas

 

 - 14:00-15:30: GĐ C

Đánh giá chất lượng giảng dạy cấp Trường cho ThS. Bùi Xuân Hồng (Khoa KT và PTNT)

HĐ theo QĐ (thầy Điền, thầy Lê Trung, cô Ngân, thầy Hà Trung, cô Yến, thầy Tâm, cô Tâm).; Phòng HC-TC

 

 - 14:30-15:00: Hệ thống LMS của trường La Trobe

Họp/trao đổi với chuyên gia qua hệ thống học tập trực tuyến LMS của trường La Trobe- Chat session (30 phút).

Nội dung: Lan tỏa, chia sẻ và nhân rộng các hoạt động dạy và học tích cực, khuyến khích sự sáng tạo-đổi mới

TP: Thành phần: Nhóm 5,6,7,8

GS. Howard Nicholas

 

Thứ Năm

09/07

 

 

 

 

 - 08:00-08:30: Hệ thống LMS của trường La Trobe

Họp/trao đổi với chuyên gia qua hệ thống học tập trực tuyến LMS của trường La Trobe- Chat session (30 phút).

Nội dung: Lan tỏa, chia sẻ và nhân rộng các hoạt động dạy và học tích cực, khuyến khích sự sáng tạo-đổi mới

TP: Thành phần: Nhóm 9,10,11,12

GS. Howard Nicholas

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A1

Nghiệm thu đề tài đặt hàng: "Xây dựng mô hình thực tế ảo phục vụ công tác đào tạo",

CNĐT: TS. Dương Hoài An

Thành phần: Theo quyết định và những người quan tâm; Phòng KHCN&HTQT

Phòng KHCN&HTQT

CT Hội đồng

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

Hội đồng bảo vệ Luận án TS cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Hương Giang ngành Ký sinh trùng & VSV học thú y. 

TP: Theo Quyết định của Hiệu trưởng (PGS.TS. Đặng Xuân Bình, PGS.TS.Lê Minh); GVHD, Bộ môn phụ trách NCS

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 09:00-09:30: Hệ thống LMS của trường La Trobe

Họp/trao đổi với chuyên gia qua hệ thống học tập trực tuyến LMS của trường La Trobe- Chat session (30 phút).

Nội dung: Lan tỏa, chia sẻ và nhân rộng các hoạt động dạy và học tích cực, khuyến khích sự sáng tạo-đổi mới

TP: Thành phần: Nhóm 13, 14, 15, 16

GS. Howard Nicholas

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu đề tài đặt hàng: "Xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh  hoạt trong phòng thí nghiệm với hệ thống giám sát điều khiển tự động",

CNĐT: TS. Trần Hải Đăng

TP: Thành phần: Theo quyết định và những người quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ Sáu

10/07

 - 10:00-12:00: Online: Địa chỉ được gửi qua email

Họp trực tuyến qua Zoom với 2 thầy cô trong nhóm viết bài nghiên cứu (120 phút)

Nội dung: Viết bài nghiên cứu (viết nháp)

TP: Thành phần: Thầy Đoàn Quốc Khánh, cô Đinh Thị Kim Hoa

GS. Howard Nicholas

 

Thứ Bảy

11/07

 

 - 07:30-17:00: GĐ C

Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TP: Theo Quyết định của Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 08:30-11:00: Phòng họp A4

Chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài thực tập tốt nghiệp lớp NL-TY48, NBD-TY49, SLC-QLDD50, CBB-QLDD50, CBB-TT50

TP: Th. Điền (BGH); Cô Hằng, Liên, Mạnh (TTĐTTNCXH); BCN khoa CNTY, QLDD, Nông học và giảng viên được phân công hướng dẫn.

(Danh sách phân công GV hướng dẫn Cô Xuyến TB cho các thầy cô vì lớp này số lượng SV không đủ cho mỗi thày cô hướng dẫn 1SV)

Trần Văn Điền

 

Chủ Nhật

12/07

 - 07:30-17:00: GĐ C

Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TP: Theo Quyết định của Hiệu trưởng

Phòng ĐT

Chủ tịch Hội đồng

 

 

THÔNG BÁO

 

Trực BCN khoa: T.Hưng T2;3; C.Xuyến T4,5; C.Lân T6

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh năm 2021
Đang online 1209
Hôm nay 14027
Hôm qua 22890
Tuần này 57977
Tuần trước 166189
Tháng này 4260074
Tháng trước 4382464
Tất cả 44515853

Lượt truy cập: 44515853

Đang online: 1209

Ngày hôm qua: 22890

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ