Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2021 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo
14/09/2020 07:11 - Xem: 257

Lịch công tác tuần 38 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (14/9- 20/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 38 năm 2020 (14/09 - 20/09/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

14/09

 

 

 

 

 

 

 

 - 07:30-17:30: P. 106 Nhà Trung tâm (Phòng họp Trực tuyến)

Tiếp sinh Đại học K52 (Tiếp tục)

TP: Ban Tiếp sinh Đại học K52 (P. HCTC chuẩn bị phòng trực tuyến, nước uống; P. QTPV phục vụ điện; Tổ bảo vệ đảm bảo ANTT)

Ban Tiếp sinh

 

 - 08:00-09:00: Online: Địa chỉ được gửi qua email

TS. Greg làm việc với lãnh đạo nhà trường về chủ đề "quản lý hiệu xuất công việc và chỉ số KPI"

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Điền

- Đại diện lãnh đạo phòng HCTC, Phòng QLCL, Phòng KHCN&HTQT

Trần Văn Điền

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp số 01 Tầng 5 Đại học Thái Nguyên

Họp xét thi đua khối đào tạo và xét thi đua theo khối tỉnh Thái Nguyên.

TP:   - Ban Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Đại học Thái Nguyên;

        - Đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên (Ô Điền), đại diện lãnh đạo Viện khoa học sự sống

 

ĐHTN

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A1

Họp tổ chuyên gia xây dựng đề án phát triển nông - lâm nghiệp huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

TP: Thành phần: T. Dương Văn Sơn, T. Nguyễn Viết Hưng, T. Hà Quang Trung, T. Phan Đình Binh, T. Nguyễn Minh Tuấn, T. Bùi Văn Hồng

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A4

Gặp mặt Tân sinh viên K52 Khoa Chăn nuôi Thú y

TP: BCN khoa, Trợ lý QLSV, Bí thư liên chi, Đại điện tổ tuyển sinh (cô Quyên, Oanh), GVCN lớp: Cô Thu Trang, Mai Lan

Từ Trung Kiên

 

 - 10:00-11:30: Online: Địa chỉ trong file đính kèm

TS. Greg làm việc với các đơn vị về nội dung "quản lý hiệu xuất công việc và chỉ số KPI"

TP: Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo Phòng Kế hoạch tài chính

- Đại diện lãnh đạo Phòng Hành chính tổ chức (bộ phận TCCB)

- Đại diễn lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng

 

TS. Greg

 

 - 13:30-15:00: Online: Địa chỉ trong file đính kèm

TS. Greg làm việc với các đơn vị về nội dung "quản lý hiệu xuất công việc và chỉ số KPI"

TP: Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng: Phòng Đào tạo; Phòng CTHSSV; Phòng Quản trị Phục vụ

 

TS. Greg

 

 - 14:00-17:00: Văn phòng Khoa NH

Gặp mặt Tân sinh viên K52 Khoa NH

Chi ủy. BCN khoa, Trưởng phó các bộ môn. Trợ lý GV. Khảo thí, Bí thư, P bí thư liên chi, GVCN lớp: Cô Vũ Thị Nguyên

 

Nguyên Viết Hưng

 

 - 14:00-17:00: Khoa Môi trường

Gặp mặt Tân sinh viên K52 Khoa Môi trường.

 

BCN khoa, Trợ lý QLSV, Bí thư liên chi, Đại điện tổ tuyển sinh (cô Phả, cô Hòa), GVCN lớp: Cô Lan Anh

 

Nguyên Thanh Hải

 

Thứ Ba

15/09

 

 

 

 - 07:30-08:30: Hội trường A, Trường ĐHNL

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân HSSV Khóa 52: Giới thiệu quá trình xây dựng phát triển của nhà trường và một số nội dung trọng tâm của năm học 2020-2021

TP: Đại diện BGH (Thầy Điền); Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội SV; Đại diện LĐ các Khoa (Khoa KHCB và Khoa chuyên môn), VPCTTT, Phòng chức năng (ĐT, CTHSSV, KHCN&HTQT, QLCL, HCTC, KHTC, QTPV), TTNNTHUD; Giảng viên quản lý lớp SV (Theo  QĐ số 757/QĐ-ĐHNL-HSSV); Toàn bộ sinh viên K52; (P. HCTC chuẩn bị khánh tiết Hội trường A, thông tin-truyền thông, trang âm, ánh sáng, nước uống; P. QTPV phục vụ điện, máy chiếu, vệ sinh môi trường, nước sinh hoạt; Tổ bảo vệ đảm bảo ANTT; Đoàn TN chuẩn bị 1 số tiết mục văn nghệ chào mừng)

C.Xuyến; C.Vũ Nguyên

Trần Văn Điền

 

 - 08:30-11:00: Hội trường A, Trường ĐHNL

Nội dung chuyên đề 2 "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2020-2021 cho sinh viên K52 (Phổ biến quy chế, chế độ chính sách, học bổng, học phí liên quan đến HSSV)

TP: Báo cáo viên; Sinh viên K52 và Giảng viên quản lý lớp SV (P. HCTC chuẩn bị Hội trường A, trang âm, ánh sáng, nước uống; P. QTPV phục vụ điện, máy chiếu, vệ sinh môi trường, nước sinh hoạt; Tổ bảo vệ đảm bảo ANTT)

P. CTHSSV

 

 - 10:00-11:30: Online: Địa chỉ trong file đính kèm

TS. Greg làm việc với các đơn vị về nội dung "quản lý hiệu xuất công việc và chỉ số KPI"

TP: Thành phần: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng KHCN-HTQT; Chương trình tiên tiến; Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế

 

TS. Greg

 

 - 13:30-15:00: Online: Địa chỉ trong file đính kèm

TS. Greg làm việc với các đơn vị về nội dung "quản lý hiệu xuất công việc và chỉ số KPI"

TP: Thành phần: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm ADC; Trung tâm địa tin học; Trung tâm NN-Tin học ứng dụng

 

TS. Greg

 

Thứ Tư

16/09

 

 

 

 - 07:30-11:00: Hội trường A, Trường ĐHNL

Nội dung chuyên đề 3, 4 "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2020-2021 cho sinh viên K52 (Tiếp theo - Phổ biến kế hoạch đào tạo, quy chế đào tạo, quy chế học vụ, phương pháp đăng ký các môn học theo hệ thống tín chỉ; Công tác Đoàn - Hội trong trường học và chương trình khởi nghiệp của SV)

TP: Báo cáo viên; Sinh viên K52 và giáo viên quản lý lớp SV (P. HCTC chuẩn bị Hội trường A, trang âm, ánh sáng, nước uống; P. QTPV phục vụ điện, máy chiếu, vệ sinh môi trường, nước sinh hoạt; Tổ bảo vệ đảm bảo ANTT)

P. ĐT và Đoàn TN-HSV

 

 - 10:00-11:30: Online: Địa chỉ trong file đính kèm

TS. Greg làm việc với các đơn vị về nội dung "quản lý hiệu xuất công việc và chỉ số KPI"

TP: Thành phần: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Khoa Nông học; Khoa Khoa học cơ bản;Trung tâm n/c giống cây trồng, vật nuôi

C.Xuyến; T.Dũng

TS. Greg

 

 - 13:30-15:00: Online: Địa chỉ trong file đính kèm

TS. Greg làm việc với các đơn vị về nội dung "quản lý hiệu xuất công việc và chỉ số KPI"

TP: Thành phần: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn;       Khoa Lâm Nghiệp; Khoa Môi Trường

 

TS. Greg

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu đề tài đặt hàng 2019: "Xây dựng mô hình sản xuất rau công nghệ cao phục vụ thực hành thực tập tại trường ĐHNL",

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Nguyễn Thị Mai Thảo

TP:  Thành phần: Theo quyết định (T. Trần Văn Điền, C. Minh. T. Nguyễn Viết Hưng, T. Ngọc, C. Nga, T. Dũng. T. Tuân)

Trần Văn Điền

 

Thứ Năm

17/09

 

 

 

 - 07:30-11:00: Hội trường A, Trường ĐHNL

Nội dung chuyên đề 5, 6, 7 "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2020-2021 cho sinh viên K52 (Tiếp theo - Công tác PCTP và TNXH, công tác đảm bảo ANTT trong trường học; Giới thiệu về thư viện và phương pháp tra cứu sử dụng học liệu tại thư viện của nhà trường; Giới thiệu về công tác bảo hiểm y tế trong trường học)

TP: Báo cáo viên; Sinh viên K52 và Giảng viên quản lý lớp SV (P. HCTC chuẩn bị Hội trường A, trang âm, ánh sáng, nước uống; P. QTPV phục vụ điện, máy chiếu, vệ sinh môi trường, nước sinh hoạt; Tổ bảo vệ đảm bảo ANTT)

Phòng PA03 CA tỉnh TN; Trung tâm NNTHUD, Trạm Y tế

 

 - 10:00-11:30: Online: Địa chỉ trong file đính kèm

TS. Greg làm việc với các đơn vị về nội dung "quản lý hiệu xuất công việc và chỉ số KPI"

TP: Thành phần: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Viện khoa học sự sống; Viện nghiên cứu và phát triển lâm nghiệp; Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

TS. Greg

 

 - 13:30-15:00: Online: Địa chỉ trong file đính kèm

TS. Greg làm việc với các đơn vị về nội dung "quản lý hiệu xuất công việc và chỉ số KPI"

TP: Thành phần: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Khoa quản lý tài nguyên; Khoa công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm; Khoa Chăn nuôi thú y

 

TS. Greg

 

 - 16:00-16:30: Phòng họp A3

Họp xét tuyển sinh các ngành:  KTNN, QLDD, KHCT, LS, CNTY và TY tại Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

TP: Ô. Điền, Ô. Hùng (Chủ tịch HĐ trường), B. Hằng, B. Nga (TTĐT), Ô. Hiểu (QLCL), Ô. Bình (HSSV), B. Hương (KTT)

Trần Văn Điền

 

Thứ Sáu

18/09

 

 - 07:30-11:00: Hội trường A, Trường ĐHNL

Nội dung chuyên đề 8 và Tổng kết "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2020-2021 cho sinh viên K52 (Tiếp theo và kết thúc - Giới thiệu về Trung tâm học liệu ĐHTN, phương pháp tra cứu sử dụng học liệu tại Trung tâm; Tổng kết và hướng dẫn SV viết bài thu hoạch, lấy ý kiến SV)

TP: Báo cáo viên; Sinh viên K52 và Giảng viên quản lý lớp SV (P. HCTC chuẩn bị Hội trường A, trang âm, ánh sáng, nước uống; P. QTPV phục vụ điện, máy chiếu, vệ sinh môi trường, nước sinh hoạt; Tổ bảo vệ đảm bảo ANTT)

Trung tâm học liệu ĐHTN, P. CTHSSV

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu thử nghiệm một số chế phẩm sinh học trong diệt mối, phòng mối tại rừng chè Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái",

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Tuyên

TP: Thành phần: Theo quyết định (T. Nguyễn Thế Hùng, C. Minh, C. Hoàn, C. Hiền. T. Sơn, T. Hoan, T. Chung)

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Bảy

19/09

 

 

Chủ Nhật

20/09

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Trực BCN khoa: T.Hưng T2,3,4; C.Xuyến T5,6

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh năm 2021
Đang online 1152
Hôm nay 13921
Hôm qua 22890
Tuần này 57871
Tuần trước 166189
Tháng này 4259968
Tháng trước 4382464
Tất cả 44515747

Lượt truy cập: 44515752

Đang online: 1155

Ngày hôm qua: 22890

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ