Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Công văn niêm yết học bổng KKHT học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy
Công văn niêm yết học bổng KKHT học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Hiện nay Nhà trường đã tổng hợp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn

Quyết định về viên miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy
Quyết định về viên miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định miễn giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy
Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập bổ sung học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập bổ sung học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Quyết định miễn giảm học phí bổ sung học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy
Quyết định miễn giảm học phí bổ sung học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định miễn giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Quyết định về việc trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy
Quyết định về việc trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐHNL ngày 28/02/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy, áp dụng tỏng trường Đại học Nông Lâm

Thông báo kết quả Hội nghị tổng kết công tác ANTT và QLSV ở nội, ngoại trú năm học 2019-2020
Thông báo kết quả Hội nghị tổng kết công tác ANTT và QLSV ở nội, ngoại trú năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 và Nghị quyết tháng 10 năm 2020 của Đảng ủy Nhà trường, ngày 23/10/2020 trường Đại học Nông Lâm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ANTT và QLSV ở nội, ngoại trú năm học 2019-2020

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1762/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 20/12/2019 của Hiệu trưởng trường ĐHNL ban hành quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Hội nghị an ninh trật tự và quản lý sinh viên ở nội trú, ngoại trú năm học 2019 - 2020
Hội nghị an ninh trật tự và quản lý sinh viên ở nội trú, ngoại trú năm học 2019 - 2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021, sáng ngày 23/10/2020, Trường Đại học Nông Lâm đã tổ chức Hội nghị an ninh trật tự và quản lý sinh viên ở nội trú, ngoại trú với công tác chính quyền địa phương các cấp.

Công văn niêm yết học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy
Công văn niêm yết học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1762/QĐ-HSSV ngày 20/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng KKHT cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đã đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2019-2020
Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đã đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2019-2020

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐHNL- ngày 28/02/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy
Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 344/QĐRL-ĐHNTL-HSSV ngày 25/3/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm hệ chính quy

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy
Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định miễn giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Quyết định về việc trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy
Quyết định về việc trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 12123
Hôm nay 3279
Hôm qua 22890
Tuần này 47229
Tuần trước 166189
Tháng này 4249326
Tháng trước 4382464
Tất cả 44505105

Lượt truy cập: 44505148

Đang online: 12147

Ngày hôm qua: 22890

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ