Phòng Kế hoạch - Tài chính
PhongKHTC
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Công tác tài chính Hệ thống văn bản
29/06/2012 09:01 - Xem: 3292

Các văn bản hướng dẫn về công tác thuế

Các văn bản hướng dẫn về công tác thuế đang áp dụng tại trường Đại học Nông Lâm

 

* Thuế thu nhập cá nhân:

- Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

            Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

- Nghị định 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết về Luật thuế TNCN

             Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

- Nghị định 106/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết về Luật Thuế TNCN.

             Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

- Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP.

             Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

- Nghị định 102/2008/QĐ-BTC về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế TNCN.

            Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

- Thông tư 62/2009/TT-BTC hướng dẫn Thông tư 84 và Nghị định 100 về Thuế TNCN.

            Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

- Thông tư 02/2010/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Thông tư 84 về thuế TNCN.

             Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

- Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TNCN.

             Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

- Thông tư 175/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 84/2008/TT-BTC về thuế TNCN.

             Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

- Thông tư 12/2011/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân.

             Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

- Thông tư 113/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 62/2009/TT-BTC, Thông tư 02/2010/TT-BTC và Thông tư 12/2011/TT-BTC về thuế thu nhập cá nhân.

             Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

- Công văn 230/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

             Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

- Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

            Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

* Quy định về ưu đãi, miễn giảm thuế TNCN:

- Nghị quyết 08/2011/QH13 bổ sung giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

            Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

- Nghị định 101/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 08/2011/QH13 bổ sung giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

             Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

- Thông tư 154/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 08/2011/QH13 bổ sung giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

               Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

* Thuế giá trị gia tăng:

- Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

              Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế GTGT.

             Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

* Thuế thu nhâp doanh nghiệp:

- Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12//2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

             Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

- Thông tư 18/2011/TT ngày 10/2/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

             Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

* Thuế nhà thầu nước ngoài:

- Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam và có thu nhập tại Việt Nam.

             Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

- Thông tư 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

            Bấm vào đây để tải văn bản chi tiết.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 3423
Hôm nay 5873
Hôm qua 19117
Tuần này 68940
Tuần trước 166189
Tháng này 4271037
Tháng trước 4382464
Tất cả 44526816

Lượt truy cập: 44526816

Đang online: 3423

Ngày hôm qua: 19117

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ