Phòng Kế hoạch - Tài chính
PhongKHTC
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Công tác tài chính Quy định chung
18/06/2012 16:43 - Xem: 2359

Thông báo số 232/TB-KHTC ngày 28/3/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc phân công ký chứng từ trong Ban giám hiệu và quy trình quản lý tài chính.

Căn cứ Thông báo số 54/TB-TCCB ngày 8/2/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm V/v phân công nhiệm vụ trong Ban Giám hiệu. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo và điều hành, giám sát mọi hoạt động của nhà trường theo đúng kế hoạch, Hiệu trưởng phân công ký duyệt chứng từ cho các đ/c trong BGH và quy trình quản lý tài chính như sau:

 

I. Phân công ký duyệt chứng từ cho các đ/c trong BGH

1. Hiệu trưởng- TS. Trần Văn Điền:

          - Ký các hợp đồng với đối tác bên ngoài trường, HĐ mua sắm vật tư, trang thiết bị chung cho nhà trường và cho các đơn vị (trừ các hợp đồng mời giảng dạy sau đại học, đại học, hợp đồng hướng dẫn thực tập nghề nghiệp,  HĐ mua sắm nguyên vật liệu cho các đề tài nghiên cứu khoa học & chuyển giao công nghệ).

         - Phê duyệt các tờ trình dự trù kinh phí và thanh toán từ > 5 triệu đồng.

        - Ký phiếu thu, chi (kế toán tập hợp và trình ký vào cuối tháng)

2. Phó hiệu trưởng – GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

          - Ký các hợp đồng mời giảng dạy sau đại học, mời giảng dạy của Trung tâm LKĐTQT, các hợp đồng mua vật tư cho các đề tài nghiên cứu khoa học & chuyển giao CN.

         - Phê duyệt các tờ trình dự trù kinh phí và thanh toán ≤ 5 triệu đồng ở lĩnh vực được phân công phụ trách.

         - Ký chứng từ thanh toán đề tài nghiên cứu khoa các cấp.

3. Phó hiệu trưởng – PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

         - Ký các hợp đồng hướng dẫn thực tập nghề nghiệp, hợp đồng viết giáo trình, bài giảng môn học mới, hợp đồng mời giảng hệ chính quy, hệ liên thông.

         - Ký duyệt dự trù kinh phí thực hành, thực tập và chứng từ thanh toán thực hành, thực tập nghề nghiệp đã có trong kế hoạch được nhà trường phê duỵệt

        - Phê duyệt các tờ trình dự trù kinh phí và thanh toán ≤ 5 triệu đồng ở lĩnh vực được phân công phụ trách.

4. Phó hiệu trưởng – PGS.TS. Trần Huê Viên

        - Ký các hợp đồng với các cơ sở liên kết về đào tạo hệ VLVH,  đào tạo cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ sử dụng; Ký các hợp đồng mời giảng dạy hệ VLVH.

        - Ký chứng từ thanh toán tiền giảng dạy hệ VLVH, hệ liên thông, chứng từ thanh toán lương, học bổng

        - Phê duyệt các tờ trình dự trù kinh phí và thanh toán ≤ 5 triệu đồng ở lĩnh vực được phân công phụ trách.

5. Phó hiệu trưởng – PGS.TS. Trần Văn Phùng

        - Ký các hợp đồng phân tích mẫu của Viện Khoa học sự sống.

        - Phê duyệt các tờ trình dự trù kinh phí và thanh toán ≤ 5 triệu đồng ở lĩnh vực được phân công phụ trách.

Các đồng chí được phân công hoàn toàn chịu trách nhiệm về chứng từ thanh toán ở lĩnh vực được phân công.

II. Quy trình trình ký các  giấy tờ có liên quan đến kế hoạch -tài chính

  1. Bước 1: Các đơn vị, cá nhân trình ký các  giấy tờ liên quan đến kế hoạch tài chính (hợp đồng kinh tế, tờ trình thu chi, dự trù kinh phí, tạm ứng tiền vvv...) lên BGH phải chuyển qua trưởng phòng KH-TC để xem xét kiểm tra;
  2. Bước 2: Trưởng phòng KH-TC  trình lên BGH để ký duyệt;
  3. Bước 3: Phòng KH-TC nhận các giấy tờ đã được BGH ký duyệt chuyển cho các đơn vị, cá nhân đã trình ký và kế toán trưởng,
  4. Bước 4: Phòng KH-TC thực hiện các thủ tục tài chính (tạm ứng, thu, chi vvv...) cho các đơn vị và cá nhận đã có giấy tờ được BGH phê duyệt;
  5. Bước 5: Các đơn vị và cá nhân nộp các hóa đơn, chứng từ cho phòng KH-TC (Bộ phận kế toán) để thanh quyết toán
  6. Bước 6: Kế toán trưởng ký các chứng từ và trình cho BGH ký duyệt quyết toán.

Vậy, Nhà trường xin thông báo tới các đơn vị và toàn thể CBVC được biết để thực hiện đúng theo các quy định trên.

Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi                                                                   (Đã ký)

- Lưu VT, KHTC                                                        TS. Trần Văn Điền

Web các đơn vị
Đang online 4279
Hôm nay 7184
Hôm qua 19117
Tuần này 70251
Tuần trước 166189
Tháng này 4272348
Tháng trước 4382464
Tất cả 44528127

Lượt truy cập: 44528149

Đang online: 4292

Ngày hôm qua: 19117

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ