Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội
tt
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 2 năm 2021
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 2 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 2 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) khóa 1 năm 2021
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) khóa 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) khóa 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh trình độ Đại học năm 2021 ngành Quản lý đất đai tại Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Bắc Ninh
Thông báo tuyển sinh trình độ Đại học năm 2021 ngành Quản lý đất đai tại Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Bắc Ninh

Thông báo tuyển sinh trình độ Đại học năm 2021 ngành Quản lý đất đai tại Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Bắc Ninh

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức VLVH ngành QLDD năm 2021 tại trường CĐ Nông Lâm Thanh Hóa
Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức VLVH ngành QLDD năm 2021 tại trường CĐ Nông Lâm Thanh Hóa

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức VLVH ngành QLDD năm 2021 tại trường CĐ Nông Lâm Thanh Hóa

Thông báo tuyển sinh Khóa Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2021
Thông báo tuyển sinh Khóa Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2021

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động thông báo tuyển sinh khóa Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2021 cho các cơ quan doanh nghiệp và người lao động

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Chuyên viên chính năm 2021
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Chuyên viên chính năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2021

Thông báo lịch học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2021
Thông báo lịch học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2021

Thông báo lịch học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2021

Thông báo Tuyển sinh trình độ đại học hình thức VLVH năm 2021 các ngành Lâm sinh, Chăn nuôi thú y và Kinh tế NN tại trường CĐ Kỹ thuật Quảng Trị
Thông báo Tuyển sinh trình độ đại học hình thức VLVH năm 2021 các ngành Lâm sinh, Chăn nuôi thú y và Kinh tế NN tại trường CĐ Kỹ thuật Quảng Trị

Thông báo Tuyển sinh trình độ đại học hình thức VLVH năm 2021 các ngành Lâm sinh, Chăn nuôi thú y và Kinh tế NN tại trường CĐ Kỹ thuật Quảng Trị

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục khóa 1 năm 2021
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục khóa 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục khóa 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, Quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, Quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, Quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I) khóa 1 năm 2021
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I) khóa 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I) khóa 1 năm 2021

Thông báo lịch học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho các trường đại học, cao đẳng khóa 1 năm 2021
Thông báo lịch học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho các trường đại học, cao đẳng khóa 1 năm 2021

Thông báo lịch học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho các trường đại học, cao đẳng khóa 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) khóa 1 năm 2021
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) khóa 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) khóa 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho các trường đại học, cao đẳng khóa 1 năm 2021
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho các trường đại học, cao đẳng khóa 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho các trường đại học, cao đẳng khóa 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2021
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ Đại học hình thức VLVH năm 2021
Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ Đại học hình thức VLVH năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ Đại học hình thức VLVH năm 2021

Web các đơn vị
DKTH
ph
Đang online 14821
Hôm nay 27113
Hôm qua 23513
Tuần này 163188
Tuần trước 164485
Tháng này 4199096
Tháng trước 4382464
Tất cả 44454875

Lượt truy cập: 44454875

Đang online: 14821

Ngày hôm qua: 23513

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ