Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Khảo thí

426 KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỀ THI THÔNG QUA PHỔ ĐIỂM

19/05/2022 15:41 - Xem: 866
KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỀ THI THÔNG QUA PHỔ ĐIỂM

Kế hoạch đánh giá chất lượng đề thi thông qua phổ điểm một số học phần chuyên ngành Khoa học Môi trường và Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn học kì I, II năm học 2021-2022

Xem tại đây!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN