Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng
Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên trước tốt nghiệp năm học 2022-2023

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên trước tốt nghiệp năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch số 365/KH-ĐHNL-QLCL ngày 11/01/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm v/v lập kế hoạch khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng năm học 2022-2023

Xem thêm
Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm học 2022-2023

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 18/7/2023 v/v công nhận tốt nghiệp hệ Đại học chính quy đợt tháng 7 năm 2023

Xem thêm
Kế hoạch chuẩn bị đánh giá ngoài cơ sở giáo dục năm 2023

Kế hoạch chuẩn bị đánh giá ngoài cơ sở giáo dục năm 2023

Kế hoạch chuẩn bị đánh giá ngoài cơ sở giáo dục năm 2023

Xem thêm
Kế hoạch chuẩn bị đánh giá ngoài cơ sở giáo dục năm 2023

Kế hoạch chuẩn bị đánh giá ngoài cơ sở giáo dục năm 2023

Kế hoạch chuẩn bị đánh giá ngoài cơ sở giáo dục năm 2023

Xem thêm
Kế hoạch khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2022-2023

Kế hoạch khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2022-2023

Kế hoạch khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2022-2023

Xem thêm
Nội dung báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thực hiện quy chế công khai

Nội dung báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thực hiện quy chế công khai

Nội dung báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thực hiện quy chế công khai

Xem thêm
Đường link và Hướng dẫn khảo sát GV, CBQL, CV, NV năm 2021-2022

Đường link và Hướng dẫn khảo sát GV, CBQL, CV, NV năm 2021-2022

Đường link và Hướng dẫn khảo sát GV, CBQL, CV, NV năm 2021-2022

Xem thêm
Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm học 2021-2022

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm học 2021-2022

Thực hiện Kế hoạch số 1094/KH-ĐHNL-QLCL ngày 19/11/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc lập kế hoạch khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022

Xem thêm
Kết luận cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện tự đánh giá CSGD năm 2022

Kết luận cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện tự đánh giá CSGD năm 2022

Kết luận cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện tự đánh giá CSGD năm 2022

Xem thêm
Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên trước khi tốt nghiệp

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên trước khi tốt nghiệp

Thực hiện ý kiến của Đảng ủy, Ban giám hiệu về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp.

Xem thêm