Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Ban giám hiệu

Ban giám hiệu Nhà trường

01/06/2021 17:00 - Xem: 2179

         ​1.  PGS.TS. NGUYỄN HƯNG QUANG - HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

Phụ trách công tác:

           + Phụ trách chung công tác toàn trường

           + Phụ trách công tác hành chính tổ chức; Kế hoạch tài chính; Pháp chế và thi đua, quốc phòng và dân quân tự vệ.

+ Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phát triển hợp tác quốc tế, ươm tạo công nghệ và khởi nghiệp, phát triển các dự án đầu tư chiều sâu cho phát triển khoa học công nghệ và các dự án hợp tác quốc tế, công tác quản lý sinh viên, an ninh trật tự, quản lý ký túc xá, công tác đoàn thể và văn thể, website tiếng Việt – tiếng Anh, công nghệ thông tin và thư viện.

+ Tham gia sinh hoạt Đảng, Công đoàn và các hoạt động khác tại Chi bộ. Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác. 


      2. TS. NGUYỄN CHÍ HIỂU – PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phụ trách công tác:

           + Công tác đào tạo (hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học và các loại hình đào tạo tập huấn ngắn hạn do Nhà trường cấp chứng chỉ hoặc liên kết với cơ sở đào tạo khác).

+ Công tác Quản trị phục vụ, xây dựng và quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công tác quản lý chất lượng, công tác thanh tra và an toàn trong trường học, y tế và vệ sinh môi trường, các dịch vụ hoạt động có thu tại trường.

+ Được uỷ quyền ký phê duyệt, ký các hợp đồng và chứng từ quyết toán theo ủy quyền tài chính thuộc lĩnh vực phụ trách, được ủy quyền ký các bản sao văn bằng và chứng chỉ.

+ Tham gia sinh hoạt Đảng, Công đoàn và các hoạt động khác tại Chi bộ Phòng Quản lý chất lượng.