Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Ban giám hiệu

Ban giám hiệu Nhà trường

01/06/2021 17:00 - Xem: 945
  1. PGS.TS. TRẦN VĂN ĐIỀN – HIỆU TRƯỞNG

Phụ trách công tác:

+ Phụ trách chung công tác toàn trường

+ Phụ trách công tác hành chính tổ chức; Kế hoạch tài chính; Công tác đào tạo (hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, chương trình đào tạo tiên tiến); Pháp chế và thi đua, quốc phòng và dân quân tự vệ.

+ Tham gia sinh hoạt Đảng, Công đoàn và các hoạt động khác tại Chi bộ Phòng Kế hoạch tài chính.


       2. PGS.TS. NGUYỄN HƯNG QUANG - PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phụ trách công tác:

+ Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phát triển hợp tác quốc tế, ươm tạo công nghệ và khởi nghiệp, phát triển các dự án đầu tư chiều sâu cho phát triển khoa học công nghệ và các dự án hợp tác quốc tế, công tác quản lý sinh viên, an ninh trật tự, quản lý ký túc xá, công tác đoàn thể và văn thể, website tiếng Việt – tiếng Anh, công nghệ thông tin và thư viện.

+ Tham gia sinh hoạt Đảng, Công đoàn và các hoạt động khác tại Chi bộ. Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác. Được uỷ quyền ký hợp đồng và chứng từ thanh quyết toán các chương trình, đề tài và dự án khoa học công nghệ.


      3. TS. NGUYỄN CHÍ HIỂU – PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phụ trách công tác:

+ Quản trị phục vụ, xây dựng và quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công tác quản lý chất lượng, công tác thanh tra và an toàn trong trường học, y tế và vệ sinh môi trường, các dịch vụ hoạt đoọng có thu tại trường.

+ Tham gia sinh hoạt Đảng, Công đoàn và các hoạt động khác tại Chi bộ Phòng Quản lý chất lượng. Được uỷ quyền các bản sao văn bằng và chứng chỉ.