Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & HỢP TÁC Hội nghị hội thảo
Hội thảo khoa học với chủ đề "Climate action"

Hội thảo khoa học với chủ đề "Climate action"

Ngày 09 tháng 11 năm 2022, Trường Đại học Nông Lâm phối hợp với trường Đại học Northampton, Vương Quốc Anh đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề "Climate Action" theo hình thức phối hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Hội thảo có sự tham dự của đại diện các trường Đại học trong và ngoài nước.

Xem thêm