Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Biểu mẫu – Đơn từ

Các loại mẫu xác nhận dành cho sinh viên

31/05/2021 15:15 - Xem: 16454
Các mẫu giấy xác nhận dành cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm khi muốn xác nhận là sinh viên, xác nhận để vay vốn tại địa phương hoặc làm các thủ tục khác liên quan đến sinh viên như: xin bảo lưu, trở lại học tập, thôi học, chuyển ngành, chuyển trường...; Hoàn thiện hồ sơ chế độ chính sách cần mẫu...Các bạn có thể tải các mẫu dưới đây mà không cần chỉnh sửa

STT

Nội dung

Tải về

1

Đơn xin hưởng trợ cấp (Mẫu 1.1)

 Tải về

2

Giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo (Mẫu 1.2)

Tải về

3

Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu 1.3)

Tải về

4 Đơn đề nghị Hỗ trợ chi phí học tập (Mẫu 1.4)    Tải về
5 Giấy xác nhận vay vốn (Mẫu 1.5)    Tải về
6 Giấy xác nhận là sinh viên (Mẫu 1.6)    Tải về
7 Giấy xác nhận là sinh viên dùng cho sinh viên tốt nghiệp muộn (Mẫu 1.7)    Tải về
8 Giấy xác nhận bổ sung hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương (dùng cho SV đang học tập tại trường) (Mẫu 1.8)    Tải về
9 Đơn đề nghị cấp lại/đổi lại thẻ sinh viên kiêm thẻ ngân hàng Agribank (Mẫu 1.9)    Tải về
10 Đơn xin thôi học (Mẫu 1.10)    Tải về
11 Đơn xin bảo lưu kết quả học tập (Mẫu 1.11)   Tải về
12 Đơn xin trở lại học tập (Mẫu 1.12)   Tải về
13 Đơn xin chuyển trường (Mẫu 1.13)   Tải về
14 Đơn xin chuyển ngành cùng khoa (Mẫu 1.14)   Tải về
15 Đơn xin chuyển ngành khác khoa (Mẫu 1.15) Tải về
16 Đơn xin chuyển ngành cho sinh viên mới nhập trường (Mẫu 1.16) Tải về
17 Đơn xin chuyển lớp (Mẫu 1.17) Tải về
18 Đơn xin chuyển hệ Đào tạo (Mẫu 1.18) Tải về
19  Đơn xin phúc khảo  Tải về
20 Đơn đề nghị Hỗ trợ học tập (Mẫu số 02) Tải về