Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Đảng Ủy

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN, NHIỆM KỲ 2020-2025

28/12/2023 15:36 - Xem: 1879

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

 Nguyễn Thế Hùng

 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

2

 Nguyễn Hưng Quang

 Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

3

 Nguyễn Chí Hiểu

 Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Phó Hiệu trưởng

4

 Phan Thị Hồng Phúc

 Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Hiệu trưởng

5

 Phan Thị Thu Hằng

 Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận, Giám đốc Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

6

 Lê Văn Thơ

 Ủy viên BCH, Trưởng phòng Đào tạo

7

 Nguyễn Quang Tính

 Ủy viên BCH, Trưởng phòng Hành chính tổ chức

8

 Đặng Xuân Bình

 Ủy viên BCH, Phó Chủ nhiệm UBKT, Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên

9

 Đỗ Thị Lan

 Ủy viên BCH, Trưởng khoa Môi trường

10

 Lèng Thị Lan

 Ủy viên BCH, Trưởng khoa Khoa học cơ bản

11

 Trần Quốc Hưng

 Ủy viên BCH, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học ứng dụng

12

 Nguyễn Thúy Hà

 Ủy viên BCH, Trưởng phòng Quản lý chất lượng

13

 Hà Quang Trung

 Ủy viên BCH, Trưởng khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

14

 Hoàng Thị Bích Thảo

 Ủy viên BCH, Giam đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển quốc tế

15

 Đinh Ngọc Lan

 Ủy viên BCH, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính