Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Học bổng Học bổng ngoài tài trợ
Tổng hợp danh sách sinh viên nhận học bổng ngoài tài trợ năm 2023 và năm 2024

Tổng hợp danh sách sinh viên nhận học bổng ngoài tài trợ năm 2023 và năm 2024

Căn cứ vào các danh sách, hồ sơ sinh viên của các khoa gửi lên trường, đối chiếu với các tiêu chuẩn xét chọn, Hội đồng trường đã họp xét chọn các sinh viên được nhận học bổng ngoài tài trợ, danh sách được tổng hợp từ năm 2023 đến năm 2024

Xem thêm
Quyết định trao học bổng cho sinh viên năm học 2023-2024 do Công ty cổ phần tập đoàn PAN tài trợ

Quyết định trao học bổng cho sinh viên năm học 2023-2024 do Công ty cổ phần tập đoàn PAN tài trợ

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận số 02/2024/PAN-SD-ĐHNL tài trợ học bổng cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Thông báo tuyển chọn người học nhận học bổng HESSEN CHLB Đức năm học 2023-2024

Thông báo tuyển chọn người học nhận học bổng HESSEN CHLB Đức năm học 2023-2024

Thực hiện công văn số 16/ĐHTN-CT HSSV, ngày 03/01/2024 của Đại học Thái Nguyên v/v tuyển chọn người học nhận học bổng HESSEN CHLB Đức năm học 2023-2024

Xem thêm
Công văn giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023

Công văn giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023

Thực hiện thông báo về việc Giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023 của Ủy ban giải thưởng KOVA. Trường Đại học Nông Lâm được phân bổ 06 sinh viên tham dự xét giải thưởng

Xem thêm
Công văn hướng dẫn xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2022-2023

Công văn hướng dẫn xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2022-2023

Thực hiện công văn số 375/ĐHTN-CT HSSV ngày 13/2/2023 của Đại học Thái Nguyên v/v xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2022-2023

Xem thêm
Công văn về xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2022-2023

Công văn về xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2022-2023

Thực hiện công văn số 375/ĐHTN-CT HSSV ngày 13/2/2023 của Đại học Thái Nguyên về việc xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2022-2023

Xem thêm
Công văn về việc xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2021-2022

Công văn về việc xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2021-2022

Thực hiện công văn số 212/ĐHTN-CT HSSV ngày 01/3/2022 của Đại học Thái Nguyên về việc cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2021-2022

Xem thêm
Công văn tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2021

Công văn tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2021

Thực hiện công văn số 1433/ĐHTN- HSSV ngày 19/8/2021 của Đại học Thái Nguyên về việc tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2021

Xem thêm
Công văn giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023

Công văn giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023

Thực hiện thông báo về việc giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023 của Ủy ban giải thưởng KOVA, Trường Đại học Nông Lâm được phân bố 06 sinh viên tham dự xét giải thưởng

Xem thêm
Tổng hợp danh sách sinh viên nhận học bổng ngoài tài trợ từ năm 2018-2020

Tổng hợp danh sách sinh viên nhận học bổng ngoài tài trợ từ năm 2018-2020

Căn cứ vào các danh sách, hồ sơ sinh viên của các khoa gửi lên trường, đối chiếu với các tiêu chuẩn xét chọn, Hội đồng trường đã họp xét chọn các sinh viên được nhận học bổng ngoài tài trợ, danh sách được tổng hợp từ năm 2018-2020

Xem thêm
Thông báo tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Núi Voi

Thông báo tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Núi Voi

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Núi Voi có nguyện vọng trao tặng 10 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho sinh viên của nhà trường nhân dịp khai mạc giải marathon CBVC năm 2020

Xem thêm
Giải thưởng KOVA lần thứ 18 năm 2020

Giải thưởng KOVA lần thứ 18 năm 2020

Thực hiện Thông báo số 09/20100 giải thưởng KOVA lần thứ 18 năm 2020 của Tập đoàn Sơn KOVA

Xem thêm
Công văn xét chọn và đề cử danh sách sinh viên tham gia xét nhận "Học bổng Vingroup" Quỹ Thiện Tâm năm 2020

Công văn xét chọn và đề cử danh sách sinh viên tham gia xét nhận "Học bổng Vingroup" Quỹ Thiện Tâm năm 2020

Thực hiện công văn số 596/ĐHTN- CTHSSV ngày 30/3/2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc xét chọn và đề cử danh sách sinh viên tham gia xét nhận "Học bổng Vingroup" Quỹ Thiện Tâm năm 2020

Xem thêm
Danh sách sinh viên nhận học bổng ngoài tại trợ từ năm 2015-2019

Danh sách sinh viên nhận học bổng ngoài tại trợ từ năm 2015-2019

Căn cứ vào các danh sách, hồ sơ sinh viên của các khoa gửi lên trường, đối chiếu với các tiêu chuẩn xét chọn, Hội đồng trường đã họp xét chọn các sinh viên được nhận học bổng ngoài tài trợ, danh sách được tổng hợp từ năm 2015-2019

Xem thêm
Công văn trao học bổng Tài năng Việt

Công văn trao học bổng Tài năng Việt

Thực hiện Công văn số 33/BGDĐT-GD CT HSSV ngày 06/01/2020 của Bộ Giáo dục về việc trao học bổng Tài năng Việt

Xem thêm
Công văn tuyển chọn sinh viên khóa 51 nhận học bổng của Quỹ " Thắp sáng niềm tin"

Công văn tuyển chọn sinh viên khóa 51 nhận học bổng của Quỹ " Thắp sáng niềm tin"

Thực hiện công văn số 1313/ĐHTN- CTHSSV ngày 19/7/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Quỹ "Thắp sáng niềm tin"

Xem thêm
Công văn về giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019

Công văn về giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019

Thực hiện thông báo về việc phát động Giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019 của Tập đoàn Sơn KOVA

Xem thêm
Xét chọn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận Học bổng Hessen , CHLB Đức năm học 2018-2019

Xét chọn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận Học bổng Hessen , CHLB Đức năm học 2018-2019

Chương trình học bổng tại chỗ của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang HESSEN và WUS đã triển khai tại Việt Nam suốt 25 năm

Xem thêm