Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Học phí Học phí hệ chính quy
Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2022-2023

Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2022-2023

Quyết định số 770/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 13/09/2022 của Trường Đại học Nông Lâm về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm 2022-2023

Xem thêm
Quy định mức thu học phí đào tạo bậc đại học chính quy năm học 2022-2023

Quy định mức thu học phí đào tạo bậc đại học chính quy năm học 2022-2023

Quyết định số 608/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 21/7/2022 của Trường Đại học Nông Lâm về việc quy định mức thu học phí đào tạo bậc đại học chính quy năm học 2022-2023

Xem thêm
Quy định mức thu học phí đối với  các lớp sinh viên có quy mô nhỏ tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Quy định mức thu học phí đối với các lớp sinh viên có quy mô nhỏ tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 428/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 31/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc quy định mức thu học phí đối với các lớp sinh viên có quy mô nhỏ tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Xem thêm
Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2021-2022

Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2021-2022

Quyết định số 835/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 14/10/2021 của Trường Đại học Nông Lâm về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm 2021-2022

Xem thêm
Điều chỉnh mức học phí hệ đào tạo chính quy năm học 2021-2022

Điều chỉnh mức học phí hệ đào tạo chính quy năm học 2021-2022

Theo quyết định số 479/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 22/6/2021 của Trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm