Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Biểu mẫu

Tập biểu mẫu quy trình và các văn bản thực hiện trong đào tạo trình độ tiến sĩ

11/06/2021 16:20 - Xem: 7241
STT Tên văn bản Tiêu đề Xem/ tải về
1 Tập văn bản hướng dẫn trong đào tạo trình độ tiến sĩ Văn bản hướng dẫn trong đào tạo trình độ tiến sĩ Tải về
2 Mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển  trình độ tiến sĩ Sơ yếu lý lịch Tải về
Thư giới thiệu đối với NCS xét tuyển Tải về
Hồ sơ xét tuyển của NCS Tải về
Điều kiện hồ sơ xét tuyển đỗi với NCS Tải về