Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ sở vật chất Mô hình thực tập, rèn nghề

Mô hình thực tập rèn nghề

12/06/2021 02:42 - Xem: 4870
Nhà trường hiện có 9 mô hình thực tập rèn nghề với diện tích 575.368 m2 đáp ứng nhu cầu thực tập, rèn nghề các ngành chuyên môn