Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Trung tâm

Danh sách các trung tâm đào tạo - nghiên cứu

07/06/2021 00:41 - Xem: 15201

Trung tâm Ngoại ngữ - tin học ứng dụng

  Khu thực hành phòng máy tính

  0978 590 777

   ttnnthud@tuaf.edu.vn

  www.cfi.tuaf.edu.vn


Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội 

  Phòng B101 - Khu hành chính B

  0208.3852883

  trungtamđttncxh@tuaf.edu.vn

  www.dttncxh.tuaf.edu.vn


Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế

  Trụ sở Trung tâm ĐTPTQT

  0208.3654938

  trungtamđtptqt@tuaf.edu.vn

  www.thuctapsinh.tuaf.edu.vn


Trung tâm Đào tạo nghiên cứu và Phát triển Thuỷ sản vùng Đông Bắc 

  Khu thực hành nuôi trồng thủy sản

  0208.3852911

  trungtamdaotaopttsvdb@tuaf.edu.vn 


Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nông lâm nghiệp miền núi (ADC)

  Khu hành chính B

  0208.3851822

  adc@adc.org.vn

  www.adc.org.vn/


Trung tâm Môi trường Tài nguyên miền núi (MREC)

  Khu hành chính B

  0983.090.796

  trungtamtnmtmn@tuaf.edu.vn


Trung tâm Nghiên cứu Địa Tin học

  Tòa nhà thực hành tin học

  0904.031103

  trungtamđth@tuaf.edu.vn

  www.girc.tuaf.edu.vn


Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi (CPA)

  Khu vực khoa Công nghệ sinh học

  0208.285.110

  CPA@tuaff.eduu.vn

  


Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Hỗ trợ khởi nghiệp 

  Khu hành chính B

  0208. 655 9898

  cuusinhvien@tuaf.edu.vn

  http://cuusinhvien.tuaf.edu.vn/


Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ cao trong nông lâm nghiệp (HACEN)

  Khu hành chính B

  + 84(0) 208 6 282 868

  trungtamcongnghecao@tuaf.edu.vn

  


Trung tâm Phát triển nông thôn SMART

  Khu hành chính B

  0983.965736

  

  


Trung tâm Nghiên cứu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu

  Khu phức hợp Nông Học

  0912 386 574

  trungtamnccttubdkh@tuaf.edu.vn

  crcc.tuaf.edu.vn

 


Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông

  Khu hành chính B

  0986 454 999

  trungtamtuyensinhvatruyenthong@tuaf.edu.vn

  http://tuyensinh.tuaf.edu.vn