Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Trung tâm

Giới thiệu Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu giống cây trồng vật nuôi

30/01/2023 09:03 - Xem: 2721

Trung tâm đào tạo, nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi (C.P.A) được thành lập từ ngày 31 tháng 10 năm 2018 theo 2239/QĐ-ĐHTN của Đại học Thái Nguyên trên cơ sở hợp nhất 2 trung tâm Trung tâm nghiên cứu cây trồng ôn đới miền núi phía Bắc và Trung tâm khảo nghiệm và chuyển giao giống cây trồng, vật nuôi khu vực miền núi phía Bắc ; giấy phép hoạt động số 01/ĐK-KHCN cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. Trung tâm hoạt động theo cơ chế độc lập, có trụ sở, tài khoản và con dấu riêng.

Tên đầy đủ: Trung tâm đào tạo, nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi

Tên giao dịch quốc tế: Center for Training and Research on Plant and Animal Breeding

Tên viết tắt: C.P.A

Trụ sở văn phòng: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Tổ 10 – Xã Quyết Thắng – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên)

Trạm nghiên cứu: Phia Đén, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (diện tích 19 ha)

Điện thoại: +84.208.6285.110

Website: http://tuaf.edu.vn/cpat.html

Email: CPA@tuaf.edu.vn

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

Ban Giám đốc Trung tâm

TS. Hà Duy Trường – Giám đốc

TS. Bùi Văn Quang - Phó Giám đốc

Ban cố vấn

GS.TS. Đào Thanh Vân

PGS.TS. Dương Văn Cường

TS. Bùi Thị Thơm

TS. Hà Minh Tuân

TS. Nguyễn Minh Tuấn

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Các phòng chức năng của Trung tâm: 04 phòng chức năng bao gồm: 

Phòng Hành chính - Tổng hợp 

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Phòng Nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm 

Phòng Kinh doanh

Ban Giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm quản lý chung và trực tiếp vận hành Trung tâm. Ban Cố vấn chịu trách nhiệm tư vấn về chuyên môn sâu các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm, đặc biệt các hoạt động liên quan đến nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật.

SỨ MẠNG

Là một tổ chức đào tạo, nghiên cứu và phát triển giống cây trồng, vật nuôi, nấm, phân bón, giá thể và một số chế phẩm hữu cơ; Hỗ trợ đào tạo sinh viên; Đào tạo, tư vấn kỹ thuật và cung cấp theo nhu cầu xã hội.

TẦM NHÌN

Từ nay đến năm 2025 trở thành địa chỉ khoa học kỹ thuật uy tín hàng đầu về giống cây trồng, vật nuôi, nấm, phân bón và giá thể trồng cây. Đến năm 2030 trở thành Viện Nghiên cứu độc lập và đủ năng lực hợp tác quốc tế.

CHỨC NĂNG

Đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi và nấm cho các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN