Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Trung tâm

Giới thiệu Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và Phát triển Thuỷ sản vùng Đông Bắc

14/06/2021 16:00 - Xem: 1974
Trung tâm ĐT, NC&PT Thuỷ sản chuyên Đào tạo, nghiên cứu, khảo nghiệm, tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ và các dịch vụ trong lĩnh vực thuỷ sản.

1.    Công tác đào tạo

Tạo địa bàn và hướng dẫn thực hành, thực tập nghề nghiệp, tốt nghiệp cho sinh viên, học viên về lĩnh vực thuỷ sản.

Đào tạo nghề thủy sản cho lao động nông thôn theo quy định của pháp luật

Tập huấn, huấn luyện ngắn hạn các khóa học và cấp chứng chỉ kỹ thuật viên về lĩnh vực thủy sản.

Tham gia đào tạo trình độ từ trung cấp, cao đẳng đến đại học chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản.

2.    Công tác khoa học và công nghệ

Thực hiện nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy sản theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiên cứu lai tạo, chọn giống thủy sản, bảo tồn và phát triển nguồn gen các đối tượng thủy sản. Triển khai nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng công nghệ và các kết quả nghiên cứu khoa học trong thủy sản.

Tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp về lĩnh vực thủy sản theo quy định của Nhà nước và Nhà trường.

Triển khai, thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ của Nhà trường với các địa phương, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thủy sản.

Nghiên cứu, xây dựng và phát triển công nghệ, mô hình sản xuất giống, nuôi và quản lý dịch bệnh thủy sản phù hợp tại các điều kiện sinh thái từng vùng.

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thủy sản.

Lập quy hoạch và tư vấn các dự án về nuôi trồng thuỷ sản.

3.    Công tác sản xuất và dịch vụ

Sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm: Cá giống các loại, cá thương phẩm, chế biến thủy sản đảm bảo ATVSTP các loại, thức ăn thuỷ sản.

Cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật, con giống, thức ăn, thuốc chữa bệnh cho các loài thủy sản.

Cung cấp dịch vụ xét nghiệm một số chỉ tiêu môi trường nước, dịch bệnh thủy sản.

Các dịch vụ khác.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN