Banner
Trang chủ THÔNG BÁO
Tổ chức sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt bài viết của đồng chí Tổng Bí thư

Tổ chức sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt bài viết của đồng chí Tổng Bí thư

Tổ chức sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt bài viết của đồng chí Tổng Bí thư.

Xem thêm
Thông báo về việc nghỉ hè và tổng kết năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Thông báo về việc nghỉ hè và tổng kết năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ kế hoạch điều chỉnh năm học 2020-2021 để phòng chống dịch Covid-19

Xem thêm
Thông báo về việc thanh quyết toán đề tài khoa học năm 2020

Thông báo về việc thanh quyết toán đề tài khoa học năm 2020

Thông báo số 574/TB-ĐHNL-KHTC ngày 16/6/2021 của Trường Đại học Nông Lâm về việc thanh quyết toán đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020

Xem thêm
Thông báo về việc phối hợp triển khai ứng dụng "VssID-Bảo hiểm xã hội số" trên thiết bị di động

Thông báo về việc phối hợp triển khai ứng dụng "VssID-Bảo hiểm xã hội số" trên thiết bị di động

Để tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng, từng bước thực hiện việc thay thế thẻ BHYT giấy như hiện nay

Xem thêm
phai