Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC

Danh mục các thủ tục hành chính tại nhà trung

17/08/2021 15:01 - Xem: 13975
Thời gian và tiếp nhận giải quyết các danh mục thủ tục hành chính của học viên, sinh viên tại trường

TT

Tên thủ tục hành chính

Hồ sơ tiếp nhận

Người tiếp nhận giải quyết/phòng làm việc

Thời gian giải quyết

1

Rút hồ sơ

Nhận trực tiếp: xuất trình thẻ sv hoặc thẻ căn cước công dân và QĐ nếu SV thôi học

Đỗ Thị Dương - P407

Hàng ngày

 

 

Nguyễn Đức Sơn - P408

ĐT: 0915.031.882

Hàng ngày

2

Xác nhận con thương, bệnh binh

Sổ ưu đãi hoặc giấy xác nhận do phòng LĐTBXH địa phương cấp

Đỗ Thị Dương - P407

Hàng ngày

3

Nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp

 

 

 

3.1

Sinh viên thuộc đối tượng hộ nghèo (xét theo từng kỳ)

Nộp hồ sơ theo từng kỳ học

- Đơn xin hưởng trợ cấp XH (Mẫu 1C)

- Giấy CN SV thuộc hộ nghèo

- Giấy khai sinh bản sao

- Sổ hộ khẩu bản sao

1. Cán bộ văn phòng khoa nhận hồ sơ của SV

- Kỳ I: nộp trước ngày 30/9 hàng năm

- Kỳ II: nộp trước ngày 15/3 hàng năm

- Đối với sinh viên mới nhập học (sau 15 ngày kể từ ngày nhập học

2. Đỗ Thị Dương - P407

ĐT: 0916.539.628

Nhận hồ sơ từ VP Khoa

- Kỳ I: từ ngày 01/10 hàng năm

- Kỳ II: từ ngày 16/3 hàng năm

(25 ngày kể từ khi nhận hồ sơ ra Quyết định trình BGH ký)

3.2

Sinh viên thuộc đối tượng hưởng khu vực ưu tiên (là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở các xã đặc biệt khó khăn)

 

Sinh viên chỉ làm hồ sơ 1 lần (được TCXH suốt quá trình học tập tại trường)

- Đơn xin hưởng trợ cấp XH (Mẫu 1C)

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Sổ hộ khẩu bản sao

- Giấy CN khu vực ưu tiên (địa phương cấp)

1. Cán bộ văn phòng khoa nhận hồ sơ của SV

- Kỳ I: nộp trước ngày 30/9 hàng năm

- Kỳ II: nộp trước ngày 15/3 hàng năm

- Đối với sinh viên mới nhập học (sau 15 ngày kể từ ngày nhập học

2. Đỗ Thị Dương - P407

Nhận hồ sơ từ VP Khoa

- Kỳ I: từ ngày 01/10 hàng năm

- Kỳ II: từ ngày 16/3 hàng năm

(25 ngày kể từ khi nhận hồ sơ ra Quyết định trình BGH ký)

4

Miễn giảm học phí

 

 

 

4.1

- Con thương, bệnh binh, liệt sỹ, con của người nhiễm chất độc hóa học

- Sinh viên là con mồ côi; SV có bố (mẹ) bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động

- Sinh viên khuyết tật

- Sinh viên là dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn

Sinh viên thuộc đối tượng trên chỉ làm hồ sơ 1 lần (miễn học phí trong suốt quá trình học tập tại trường)

- Đơn xin MGHP (Mẫu 1A)

- Sinh viên làm thủ tục theo hướng dẫn:

+ Sổ tay sinh viên

 

1. Cán bộ văn phòng khoa nhận hồ sơ của SV

- Kỳ I: nộp trước ngày 30/9 hàng năm

- Kỳ II: nộp trước ngày 15/3 hàng năm

- Đối với sinh viên mới nhập học (sau 15 ngày kể từ ngày nhập học

2. Đỗ Thị Dương - P407

Nhận hồ sơ từ VP Khoa

- Kỳ I: từ ngày 01/10 hàng năm

- Kỳ II: từ ngày 16/3 hàng năm

(25 ngày kể từ khi nhận hồ sơ ra Quyết định trình BGH ký)

4.2

- Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

- Sinh viên là người dân tộc rất ít người

Nộp hồ sơ theo từng kỳ học

- Giấy CN hộ nghèo (mẫu 1.2)

- Sinh viên làm thủ tục theo hướng dẫn:

+ Sổ tay sinh viên

+ Website: Tuaf.edu.vn/Người học/chế độ chính sách

1. Cán bộ văn phòng khoa nhận hồ sơ của SV

- Kỳ I: trước ngày 30/9 hàng năm

- Kỳ II: nộp trước ngày 15/3 hàng năm

- Đối với sinh viên mới nhập học (sau 15 ngày kể từ ngày nhập học

2. Đỗ Thị Dương - P407

Nhận hồ sơ từ VP Khoa

- Kỳ I: từ ngày 01/10 hàng năm

- Kỳ II: từ ngày 16/3 hàng năm

(25 ngày kể từ khi nhận hồ sơ ra Quyết định trình BGH ký)

 

5

Hỗ trợ chi phí học tập

 

 

 

5.1

 

 

Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Nộp hồ sơ theo từng kỳ học

- Giấy CN hộ nghèo (mẫu 1.2)

- Sinh viên làm thủ tục theo hướng dẫn:

+ Sổ tay sinh viên

+ Website: Tuaf.edu.vn/Người học/chế độ chính sách

1. Cán bộ văn phòng khoa nhận hồ sơ của SV

Nhận hồ sơ từ VP Khoa/ VP CTTT

- Kỳ I: từ ngày 01/10 hàng năm

- Kỳ II: từ ngày 16/3 hàng năm

(25 ngày kể từ khi nhận hồ sơ ra Quyết định trình BGH ký)

2. Đỗ Thị Dương - P407

5.2

Sinh viên là người dân tộc rất ít người

- Sinh viên chỉ làm hồ sơ 1 lần trong suốt quá trình học tập tại trường

+ Đơn xin hưởng hỗ trợ chi phí học tập (Mẫu số 02)

- Sinh viên làm thủ tục theo hướng dẫn:

+ Sổ tay sinh viên

+ Website: Tuaf.edu.vn/Người học/chế độ chính sách

1. Cán bộ văn phòng khoa nhận hồ sơ của SV

Nhận hồ sơ từ VP Khoa/ VP CTTT

- Kỳ I: từ ngày 01/10 hàng năm

- Kỳ II: từ ngày 16/3 hàng năm

(25 ngày kể từ khi nhận hồ sơ ra Quyết định trình BGH ký)

2. Đỗ Thị Dương - P407

6

 

 

 

Học bổng Khuyến khích học tập

- Kết quả học tập và rèn luyện theo từng kỳ học (có thông báo chi tiết)

- Quy trình xét cấp tại

+ Sổ tay sinh viên

+ Website: Tuaf.edu.vn/Người học/chế độ chính sách

 

1. Khoa lập danh sách sinh viên đề nghị xét cấp học bổng KKHT

- Kỳ I: trước ngày 30/9 hàng năm

- Kỳ II: nộp trước ngày 15/3 hàng năm

 

2. Đỗ Thị Dương - P407

 

Nhận danh sách từ VP Khoa

- Kỳ I: từ ngày 01/10 hàng năm

- Kỳ II: từ ngày 16/3 hàng năm

(25 ngày kể từ khi nhận hồ sơ ra Quyết định trình BGH ký)

 

7

 

 

Học bổng ngoài tài trợ

 

 

 

- Theo hướng dẫn của bên tài trợ

 

1. Khoa lập danh sách sinh viên đề nghị xét học bổng ngoài tài trợ

 

 

Theo kế hoạch của bên tài trợ

2. Đỗ Thị Dương - P407

 

8

Bằng tốt nghiệp các hệ, chứng chỉ

 

 

 

8.1

Nhận trực tiếp

Thẻ SV, thẻ căn cước/CMND

 

Nguyễn Công Trứ - 107

ĐT: 0911.233.246

 

Hàng ngày

8.2

 

Nhận thay

- Giấy ủy quyền (có xác nhận của địa phường)

- Thẻ căn cước/CMND của người nhận thay có công chứng

9

Xác nhận

 

 

 

9.1

 

Giấy xác nhận vay vốn

Mẫu của Ngân hàng CSXH hoặc tải mẫu tại website: Tuaf.edu.vn/người học/biểu mẫu, đơn (mẫu 1.5)

 

 

 

 

Hoàng Việt Hoa - P107

ĐT: 0982.955533

 

 

 

Hàng ngày

9.2

SV bị mất thẻ sinh viên hoặc đổi thẻ

Đơn xin cấp/đổi lại thẻ (mẫu 1.9)

9.3

Xác nhận là SV để bố mẹ giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

Mẫu tại website: Tuaf.edu.vn/người học/biểu mẫu, đơn (mẫu 1.6)

9.4

Xác nhận để hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương

Mẫu 1.7

9.5

Xác nhận là sinh viên

Mẫu 1.8

9.6

Xác nhận tham gia BH thân thể

Đơn yêu cầu trả bảo hiểm nhận tại phòng 107- nhà trung tâm

10

 

SV xin thôi học, bảo lưu, trở lại học tập

(ghi chú: đơn quay trở lại học tập phải kèm theo QĐ bảo lưu trước khi nghỉ học)

Mẫu 1.10, mẫu 1.11, mẫu 1.12)

Nguyễn Duy Bang- P408

ĐT: 0916893228

5 ngày kể từ khi nhận đơn, SV nhận Quyết định tại văn phòng khoa mình học

Trong đơn cần xác nhận:

- Đóng dấu chính quyền địa phương

- Xác nhận BCN khoa, GVCN lớp

- Xác nhận phòng Kế hoạch- tài chính, Thư viện

11

SV xin chuyển trường

(Chuyển đến, chuyển đi)

Mẫu 1.13

- Đơn có ý kiến chấp nhận của Hiệu trưởng trường chuyển đến/chuyển đi

- Quyết định chuyển trường

- Bảng điểm học tập, rèn luyện

- Hồ sơ và các giấy tờ khác liên quan đến việc chuyển đến/chuyển đi

 

Nguyễn Duy Bang- P408

6 ngày kể từ khi nhận đơn, SV nhận Quyết định tại văn phòng khoa mình học

 

12

 

 

 

- Sinh viên đăng ký đổi chỗ ở

- Sinh viên tự vào trang cá nhân của sinh viên vào phần đăng ký chỗ ở trong phần mềm IU để tiến hành đăng ký theo thời hạn đăng ký của nhà trường.

- Sinh viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin minh kê khai.

Trang cá nhân của sinh viên

 

 

10 ngày kể từ khi nhập học hoặc trở lại học tập

 

- SV đang ở KTX xin ra ngoại trú; SV ở ngoại trú xin vào KTX

Sinh viên vào trang cá nhân của mình để kê khai thông tin về chỗ ở mới. Khi thay đổi chỗ ở cần ghi rõ thời hạn từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm.

 

Trang cá nhân của sinh viên

 

5 ngày kể từ khi thay đổi chỗ ở

BÀI VIẾT LIÊN QUAN