Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ sở vật chất Phòng thực hành

Phòng thực hành

12/06/2021 02:41 - Xem: 5231
Nhà trường hiện có 5 phòng máy thực hành phục vụ thực hành các phần chuyên ngành và thi trên máy, 01 nhà thực hành ngành chăn nuôi với tổng diện tích 840 m2.