Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng
Kế hoạch tuyên truyền Pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho sinh viên

Kế hoạch tuyên truyền Pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho sinh viên

Nhà trường phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức buổi tuyên truyền giáo dục Pháp luật về trật tự An toàn giao thông bằng hình thức trực tiếp

Xem thêm
Tăng cường công tác bảo vệ và đảm bảo ANTT trong dịp Lễ 30/4 và 01/5/2024

Tăng cường công tác bảo vệ và đảm bảo ANTT trong dịp Lễ 30/4 và 01/5/2024

Để làm tốt công tác bảo vệ và đảm bảo ANTT trong những ngày nghỉ Lễ, Nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai một số nội dung sau

Xem thêm
Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân- người học cho sinh viên đầu khóa K55, nhập học năm 2023

Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân- người học cho sinh viên đầu khóa K55, nhập học năm 2023

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 23/3/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy chế công tác người học tại trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân- người học cho sinh viên đầu khóa K55, nhập học năm 2023

Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân- người học cho sinh viên đầu khóa K55, nhập học năm 2023

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 23/3/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy chế công tác người học tại trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- người học năm học 2023-2024

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- người học năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024 và công văn số 3774/ĐHTN-CTHSSV ngày 16/8/2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân- người học" năm học 2023-2024

Xem thêm
Thông báo tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023"

Thông báo tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023"

Thực hiện công văn số 2359/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 23/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động, phòng chống ma túy năm 2023"

Xem thêm
Báo cáo việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2022-2023

Báo cáo việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2022-2023

Thực hiện công văn số 1403/ĐHTN-CT HSSV ngày 19/8/2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- ngời học năm học 2022-2023

Xem thêm
Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân- người học cho sinh viên đầu khóa K54

Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân- người học cho sinh viên đầu khóa K54

Căn cứ vào kế hoạch số 765 KH/CT HSSV ngày 14/9/2022 của Hiệu trưởng về việc tốt chức tuần sinh hoạt công dân- người học năm học 2022-2023

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- người học năm học 2022-2023

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- người học năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 và công văn số 1403/ĐHTN- CT HSSV ngày 19/8/2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân- người học năm học 2022-2023

Xem thêm
Thông báo về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và triển khai tháng cao điểm An toàn giao thông

Thông báo về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và triển khai tháng cao điểm An toàn giao thông

Thực hiện công văn số 1486/ĐHTN- CT HSSV ngày 30/8/2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tăng cường đảm bảo trật tự An toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9 và triển khai "Tháng cao điểm ATGT cho HSSV đến trường"

Xem thêm
Công văn về việc tăng cương các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho người học năm 2022

Công văn về việc tăng cương các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho người học năm 2022

Thực hiện nội dung công văn số 849/ĐHTN-CTHSSV của Giám đốc ĐHTN về việc tăng cường các hoạt động quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho người học trong dịp hè năm 2022

Xem thêm
Thông báo về tổ chức các hoạt động hưởng ứng "tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022"

Thông báo về tổ chức các hoạt động hưởng ứng "tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022"

Thực hiện công văn số 728/ĐHTN-CTHSSV ngày 27/5/2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022"

Xem thêm
Báo cáo việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2021-2022

Báo cáo việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2021-2022

Thực hiện công văn số 1439/ĐHTN-CTHSSV ngày 20/8/2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- HSSV năm học 2021-2022

Xem thêm
Quyết định về công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân HSSV cho sinh viên đầu khóa K53 nhập học năm 2021

Quyết định về công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân HSSV cho sinh viên đầu khóa K53 nhập học năm 2021

Căn cứ vào kế hoạch số 797 KH/CT HSSV ngày 20/8/2021 của Hiệu trưởng về việc tốt chức tuần sinh hoạt công dân- HSSV năm học 2021-2022 và kết quả đánh gái qua bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa 53

Xem thêm
Thông báo về việc tổ chức học tập Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học cho sinh viên khóa 53

Thông báo về việc tổ chức học tập Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học cho sinh viên khóa 53

Thực hiện công văn của Bộ GD&ĐT, của Đại học Thái Nguyên và kế hoạch của Nhà trường về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV cho sinh viên đầu năm học 2021-2022 bắt đầu từ ngày 23/8 đến ngày 27/8/2021 bằng hình thức trực tuyến

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- HSSV năm học 2021-2022

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- HSSV năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 và chỉ đạo của của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Đại học Thái Nguyên v/v hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- HSSV năm học 2021-2022

Xem thêm
Báo cáo kết quả 3 năm xây dựng và triển khai thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học

Báo cáo kết quả 3 năm xây dựng và triển khai thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học

Thực hiện Công văn số 723/ĐHTN- CTHSSV ngày 04/5/2021 về việc sơ kết 03 năm xây dựng và triển khai thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học

Xem thêm
Thông báo tổ chức các hoạt động hưởng "Tháng hàng động phòng, chống ma túy năm 2021"

Thông báo tổ chức các hoạt động hưởng "Tháng hàng động phòng, chống ma túy năm 2021"

Thực hiện công văn số 951/ĐHTN- CT HSSV ngày 03/6/2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Tổ chức hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động, phòng chống ma túy năm 2021" với người học tại đơn vị

Xem thêm