Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng
Thông báo về tổ chức tuyên truyền các TNXH và phòng chống các TNXH cho sinh viên bằng hình thức thực tiễn xét xử lưu động

Thông báo về tổ chức tuyên truyền các TNXH và phòng chống các TNXH cho sinh viên bằng hình thức thực tiễn xét xử lưu động

Thực hiện công văn số 02/2017/HS-TA ngày 10/10/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc xét xử lưu động 03 vụ án hình sự (Tàng trữ chất ma túy và trộm cắp tài sản) tại Trường Đại học Nông lâm

Xem thêm
Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông năm 2017

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông năm 2017

Thực hiện công văn số 1517/ĐHTN- CT HSSV ngày 09/8/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc phối hợp tuyên truyền Pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Xem thêm
Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần SHCD cho sinh viên đầu khóa 49  nhập học 2017

Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần SHCD cho sinh viên đầu khóa 49 nhập học 2017

Căn cứ vào kết quả đánh giá qua bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa K49 của Ban kiểm tra đánh giá chất lượng

Xem thêm
Tổ chức cho sinh viên ký cam kết không tham gia các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng, hội nhóm và các TNXH năm học 2017-2018

Tổ chức cho sinh viên ký cam kết không tham gia các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng, hội nhóm và các TNXH năm học 2017-2018

Tổ chức cho sinh viên ký cam kết không tham gia các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng và các tệ nạn xã hội năm học 2017-2018

Xem thêm
Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần SHCD cho sinh viên khóa 45 năm học 2016-2017

Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần SHCD cho sinh viên khóa 45 năm học 2016-2017

Căn cứ vào kết quả đánh giá tuần sinh hoạt công dân HSSV cuối khóa 45 của Ban kiểm tra đánh giá chất lượng

Xem thêm
Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm học 2017-2018

Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm học 2017-2018

căn cứ công văn số 1488/ĐHTN-HSSV ngày 04/8/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV

Xem thêm
Tổ chức tuyên truyền các TNXH và phòng chống các TNXH cho sinh viên bằng hình thức thực tiễn xét xử lưu động

Tổ chức tuyên truyền các TNXH và phòng chống các TNXH cho sinh viên bằng hình thức thực tiễn xét xử lưu động

Thực hiện công văn số 02/2016/HS-TA ngày 18/10/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc xét xử lưu động 03 vụ án hình sự (Tàng trữ chất ma túy và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức) tại trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Tổ chức tuyên truyền ANTT và phòng chống các tệ nạn xã hội cho sinh viên đầu năm học

Tổ chức tuyên truyền ANTT và phòng chống các tệ nạn xã hội cho sinh viên đầu năm học

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, BGH về việc tăng cường công tác đảm bảo ANTT và phòng chống các tệ nạn xã hội cho sinh viên trong trường học

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2016-2017

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2016-2017

Thực hiện công văn số 1859/ĐHTN-HSSV ngày 15/8/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV

Xem thêm